Sekretesspolicy - Internetförsäljning

Sekretesspolicy

1. Definitioner

Tipwin Ltd.s Sekretesspolicy är baserad på terminologin som användes av den Europeiska lagstiftande och tillsynsmyndigheten för att anta de grundläggande dataskyddsreglerna (GDPR). Vårt Sekretesspolicy bör vara lätt att läsa och begripligt både för allmänheten och för våra klienter och affärspartners. För att göra detta möjligt vill vi förklara begrepp som används i förväg.
I denna Sekretesspolicy använder vi dessa terminer, bland annat:
 • PersonuppgifterMed personuppgifter avses all information som är relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad: "den Berörda Personen"). En fysisk person betraktas som identifierbar när den kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom tilldelning till en identifierare, såsom ett namn, till ett identifikationsnummer, till platsinformation, till online-identifieringsdata eller till en eller flera speciella drag, uttrycket av den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, kommersiella, kulturella eller sociala identitet av denna naturliga person.
 • Berörd PersonBerörd Person är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars individrelaterade data behandlas av personen som ansvarar för behandlingen.
 • BehandlingBehandling är varje operation som utförs med hjälp eller utan hjälp av en automatiserad procedur, eller någon sådan operationsekvens i samband med individrelaterade data, såsom insamling, registrering, organisering, klassificering, lagring, justering eller ändring, läsning, hämtning, användning, avslöjande genom överföring, distribution eller någon annan form av anskaffande, jämförelse eller länkning, begränsning, radering eller förstörelse.
 • Begränsning av behandlingBegränsning av behandling är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.
 • ProfileringProfilering är varje typ av automatiserad behandling av individrelaterade data, vilket faktiskt innebär att sådana personuppgifter används för att utvärdera vissa personliga aspekter som är relaterade till en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter relaterade till arbetsprestanda, ekonomisk ställning, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vanligt bostad eller förändring av plats för denna fysiska person.
 • PseudonymiseringPseudonymisering är behandling av individrelaterade data på ett sådant sätt att individrelaterade data inte längre kan tilldelas en specifik berörd person utan att konsultera någon ytterligare information, om sådan ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som garanterar att de individrelaterade uppgifterna inte tilldelas en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 • Den Ansvariga Personen eller personen som ansvarar för behandlingenDen ansvariga personen eller personen som ansvarar för behandlingen är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annan instans som fattar beslut, ensam eller tillsammans med andra instanser om syftet och sätten att behandla personuppgifter. Om syftet och sätten för denna behandling föreskrivs genom Unionslagstiftning eller lagar i medlemsländerna kan den ansvariga personen, dvs. vissa kriterier för hens utnämning, föreskrivas i Unionslagstiftningen i medlemsländernas lagar.
 • BehandlareBehandlaren är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annan instans som behandlar personuppgifter efter beställning av den ansvariga personen.
 • MottagarenMottagaren är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annan instans, till vilken individrelaterad data lämnas, oavsett om det gäller en tredje part eller inte. Myndigheterna, som kan ta emot personuppgifter enligt en viss utredningsordning i enlighet med Unionslagstiftningen eller lagar i medlemsstaterna, betraktas inte som mottagarna.
 • Tredje partEn tredje part är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annan instans, med undantag för den berörda personen, den ansvariga personen, behandlaren och de personer som har rätt att behandla individrelaterade data under direkt ansvar från den ansvariga personen eller behandlaren.
 • GodkännandeGodkännandet är avsiktsförklaringen som ges av var och en av de berörda personerna, frivilligt för det aktuella fallet, på ett informerat sätt och otvetydigt i form av ett uttalande eller annan tydligt bekräftande verksamhet, genom vilken den berörda personen indikerar att hen håller med om behandlingen av de uppgifter som berör henom.

2. Datainsamling

Webbplatsen av Tipwin Ltd. samlar in ett omfång allmänna data och information med varje öppnande av webbplatsen av en berörd person eller ett automatiserat system. Sådana allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. Följande kan samlas in:
 • a) Tillämpade webbläsartyper och -versioner,
 • b) Operativsystemet av åtkomstdatorn,
 • c) Internetsidan från vilken åtkomstdatorn anländer till vår webbplats (den så kallade Referent),
 • d) Underplatser som nås via ett åtkomstsystem på vår webbplats,
 • e) Datum och tid av åtkomst till webbplatsen,
 • f) Internetprotokolladressen (IP-adress),
 • g) Internetleverantören för åtkomstsystemet och
 • h) Andra liknande data och information som används vid attacker på våra informationsteknologisystem.
Vid användning av dessa allmänna data och information gör Tipwin Ltd. ingen bedömning av den berörda personen. Snarare krävs denna information för
 • a) leverera innehållet av vår webbplats korrekt,
 • b) att optimera innehållet på vår webbplats såväl som att annonsering på det,
 • c) säkerställa en permanent funktion av våra informationsteknologisystem och våra webbplatstekniker, såväl som
 • d) ge brottsbekämpande myndigheter den information som krävs för brottsbekämpning i händelse av ett cyberattack.
Dessa anonymt samlade uppgifter och information utvärderas å ena sidan statistiskt av Tipwin Ltd. och dessutom med avsikt att öka dataskyddsnivå och datasäkerhet i vårt företag och så småningom säkerställa optimal skyddsnivå för de personuppgifter som behandlas av oss. Anonyma data i serverloggfiler lagras separat från alla personuppgifter som den berörda personen tillhandahåller.

3. Rättsliga eller avtalsregler

Vänligen observera att tillhandahållande av personuppgifter delvis krävs enligt lag (Spellagar i ett land, t.ex. GlüStV i Tyskland; penningtvättregler i ett land, t.ex. GWG i Tyskland) eller är resultatet av avtalsbestämmelser (Ingående av ett spelavtal genom registrering av ett spel på vår hemsida). Ibland kan avtalets ingående visa sig nödvändigt när en berörd person förser oss med personuppgifter som senare måste behandlas av oss. Den berörda personen är till exempel skyldig att förse oss med personuppgifter när ett avtal med vårt företag ingås.
Underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifter innebär att avtalet med den berörda personen inte kunde ingås. Den berörda personens tillhandahållande av personuppgifterna för att ingå ett spelavtal föreskrivs både lagligt och avtalsenligt och krävs för att avtalet ska ingås. Om dessa uppgifter inte tillhandahålls får inget kundkonto skapas.
Personuppgiftersom behandlas när du skapar ett Tipwin-konto:
När du skapar ett Tipwin-konto blir du ombedd att ange din e-postadress och fullständigt namn, din adress och bankkontouppgifter samt ytterligare information som anges nedan:
 • Födelseort
 • Medborgarskap
 • Telefon
 • E-postadress
 • Födelsedatum (lägsta ålder 18 år)
SYFTEN OCH RÄTTSLIGA GRUND
 • (a) Tipwin behandlar din e-postadress när du loggar in på ditt konto med dennna e-postadress och lösenord. Den rättsliga grunden för att behandla e-postadressen för dessa ändamål är baserad på Tipwins legitima intresse att skydda ditt kontos säkerhet och tilldela detta konto till dig. Denna skyldighet är en följd av den lagligt krävda principen att varje registrerad spelare endast kan ha ett konto.
 • (b) Tipwin behandlar också e-postadressen för att skicka dig viktig information om Tipwin-produkter, appar eller konton, inklusive viktiga säkerhetsinformationer eller viktiga ändringar av denna sekretesspolicy. Namn som du tillhandahåller kommer att kombineras med din kontoprofil och visas när du kommenterar på en Tipwin-webbplats eller Tipwin-app. Den rättsliga grunden för att behandla din e-postadress och namn för dessa ändamål är Tipwins legitima intresse av att ge dig viktig säkerhet och andra informationer om dina Tipwin-produkter, appar eller konton eller viktiga ändringar av denna sekretesspolicy.
 • (c) Tipwin kommer också att behandla din e-postadress för att koppla den till ditt Tipwin-konto när du kontaktar vår support. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt legitima intresse av att erbjuda stöd av hög kvalitet.
För bestämning och verifiering av identitet krävs ett giltigt identitetsdokument (pass eller identitetskort) för inlämning. För att verifiera adressen kommer en faktura med din namn och hemadress att begäras.
Genom de begärda dokumenten bevisas och dokumenteras uppgifternas noggrannhet. Detta är i Tipwins legitima intresse och krävs också enligt lag på grund av spellagarnas krav. Slutligen skyddar detta också ditt intresse i den att ingen kan logga in på Tipwin under ett falskt namn.
De begärda och behandlade uppgifterna förblir inom Tipwin och skickas vidare till Tipwins avdelningar som behöver dem för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.

4. Användning av data vid registrering för e-post nyhetsbrev

På webbplatsen av Tipwin Ltd. får användare möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Vilka personuppgifter som har överförts till personen som ansvarar för behandlingen när nyhetsbrevet beställs är resultatet av ingångsmask som används för detta ändamål.
Tipwin Ltd. informerar periodiskt sina kunder och affärspartners om företagets erbjudanden genom ett nyhetsbrev. I princip kan en berörd person få vårt företags nyhetsbrev endast under förutsättning att:
 • a) personen har en giltig e-postadress och
 • b) den berörda personen har prenumererat sig för nyhetsbrevet.
Av rättsliga skäl skickas ett bekräftelsemail till den e-postadress som den berörda personen har angett för första skickande av nyhetsbrev via en dubbel-opt-in-process. Detta bekräftelsemail används för att verifiera om e-postadressens ägare som en berörd person godkände mottagandet av nyhetsbrevet.
Vid prenumerationen på nyhetsbrevet lagrar vi också IP-adressen till det datorsystem som används av den berörda personen vid tidpunkten av registrering, samt datum och tid av registrering som tilldelats av Internetleverantören IL). Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att förstå (potentiellt) missbruk av den berörda personens e-postadress vid ett senare tillfälle och fungerar därför som rättsligt skydd för personen som är ansvarig för behandlingen.
Personuppgifter som samlas in under prenumerationen för nyhetsbrevet kommer att användas exklusivt för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom kan prenumeranter på nyhetsbrevet meddelas via e-post i händelse av förändringar i nyhetsbrevbjudandet eller tekniska förändringar, om detta är nödvändigt för att sköta nyhetsbrevet eller motsvarande registrering, i förekommande fall. Det sker ingen överföring av insamlade personuppgifter som en del av nyhetsbrevstjänsten till tredje parter. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan avslutas av den berörda personen när som helst. Godkännandet för lagring av personuppgifter som den berörda personen har gett oss för nyhetsbrevsskickande kan återkallas när som helst. För att återkalla godkännandet finns det en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst, direkt på webbplatsen av personen som ansvarar för behandlingen eller att informera personen som ansvarar för behandlingen på annat sätt.

5. Nyhetsbrevspårning

Nyhetsbrev från Tipwin Ltd. innehåller de så kallade räknepixlarna. En räknepixel är en miniatyrbild som är inbäddad i sådana e-postmeddelanden och som skickas i HTML-format för att möjliggöra loggfilregistrering och loggfilanalys. Detta möjliggör en statistisk utvärdering av lyckandet eller misslyckandet av onlinemarknadsföringskampanjer. Baserat på den inbäddade pixeln kan Tipwin Ltd. se om och när ett e-postmeddelande öppnades av den berörda personen, och vilka länkar i e-postmeddelandet som användaren fick åtkomst till.
Sådana personuppgifter som samlas in via räknepixlarna som finns i nyhetsbrevet lagras och utvärderas av personen som ansvarar för behandlingen för att optimera leveransen av nyhetsbrevet och för att bättre anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev till den berörda personens intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. De berörda personerna har rätt att återkalla motsvarande separat godkännande som ges genom dubbel-opt-in-processen när som helst. Efter återkallelsen kommer dessa personuppgifter att raderas av personen som ansvarar för behandlingen. Tipwin Ltd. tolkar en avregistrering från mottagandet av nyhetsbrevet automatiskt som en återkallelse.

6. Kontakt via webbplatsen

Webbplatsen Tipwin Ltd. (www.tipwin.com eller motsvarande godkänd landsida) innehåller informationer vilka enligt lagliga krav möjliggör snabb elektronisk kontakt med vårt företag såväl som direkt kommunikation med oss, som också är en allmän adress s.k. elektronisk post (e-postadress). När den berörda personen kontaktar personen som ansvarar för behandlingen via e-post eller via ett kontaktformulär kommer personuppgifterna från den berörda personen automatiskt att sparas. Sådana personuppgifter, som frivilligt överförs av en individ till kontrollanten, lagras för att behandla eller kontakta den berörda personen. Dessa personuppgifter avslöjas inte till tredje part.

7. Användning av cookies

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användning av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Det här är små textfiler som lagras på din anordning. Några av de cookies vi använder raderas efter slutet av webbläsarsessionen, dvs. efter att du har stängt din webbläsare (så kallade session cookies). Andra cookies finns kvar på din anordning och tillåter oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (persistent cookies). Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad om inställningen av cookies och individuellt besluta om deras godkännande eller uteslutning, i enskilda fall eller i allmänhet. Icke-godkännande av cookies kan begränsa funktionen på vår webbplats.

8. Användning av google (universal) analytics för internetanalys

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en internetanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics använder metoder som gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen av dig, till exempel "cookies", textfiler som är lagrade på din dator. Den genererade informationen om din användning av denna webbplats överförs normalt till en Google-server i USA och lagras där. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats kommer IP-adressen att förkortas innan den överförs inom Europeiska Unionens medlemsländer eller i andra länder som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics inom omfånget av Google Analytics kommer inte att sammanfogas med andra uppgifter som tillhandahålls av Google.
Du kan förhindra att Google samlar in data (inklusive din IP-adress) som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen, samt behandling av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plug-in tillgängligt under följande länk: http://wbs.is/rom89
Som ett alternativ till webbläsarens plug-in kan du klicka på den här länken för att förhindra framtida insamling av Google Analytics på denna webbplats. En opt-out-cookie lagras på din anordning. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på länken igen.

9. Användning av sociala plug-ins från facebook genom applicering av "2 klick lösning"

På vår webbplats kan de så kallade sociala plug-ins ("plug-ins") för det sociala nätverket Facebook användas. Denna tjänst erbjuds av företagen Facebook Inc. ("Leverantör").
Facebook drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). En översikt över Facebooks plug-ins och deras utseende kan hittas här: http://wbs.is/rom90
För att öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vår webbplats integreras plug-ins på webbplatsen med den så kallade "2-klick-lösningen". Denna integration säkerställer att ingen anslutning med Facebook-servrarna upprättas när du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana plug-ins. Först när du aktiverar plug-ins och därmed ger ditt samtycke till dataöverföringen upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Facebooks servrar. Innehållet i respektive plug-in överförs direkt till din webbläsare och integreras på sidan. Genom att integrera plug-ins får Facebook informationen om att din webbläsare har åtkomst till motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en profil på Facebook eller för närvarande inte är inloggad. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs från din webbläsare direkt till en Facebook-server i USA och lagras där. När du interagerar med plug-ins, t.ex. trycker på "Gilla"-knappen, överförs motsvarande information också direkt till en Facebooks server och lagras där. Informationen kommer också att publiceras på Facebook och visas där för dina kontakter. För syftet och omfattningen av datainsamlingen och vidare behandling och användning av data från Facebook, såväl som dina rättigheter och alternativ för att skydda din integritet, vänligen hänvisa till Facebooks sekretesspolicy på http://wbs.is/rom91

10. Meddelande om förändringar

Ändringar av lagen eller ändringar av våra interna processer kan kräva en anpassning av denna sekretesspolicy.
I händelse av en sådan förändring kommer vi att meddela dig detta senast sex veckor före ikraftträdandet. Du har i allmänhet rätt (Nr. 11) att återkalla ditt godkännande.
Vänligen observera att (så länge du inte har använt din ångerrätt) det alltid är den aktuella versionen av sekretesspolicyn som är giltig.

11. Uppdatering/radering av dina personuppgifter

Du har möjlighet att granska, ändra eller radera de personuppgifter som tillhandahölls till oss när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen [email protected]
Om du är klient hos oss kan du också utesluta mottagandet av ytterligare information i framtiden.
På samma sätt har du rätt att dra tillbaka ditt godkännande som har givits med framtida effekt när som helst. På grund av lagkrav åtföljs detta emellertid endast av att klientkontot raderas. Uppgifterna som lagras fram till dess måste lagras permanent på grund av spelarens blockeringsregler. Detta innebär att varaktigheten för den lagrade informationen bestäms av respektive lagstiftning. När behållningsperioderna har löpt ut kommer informationen i raderade kundkonton och återkallade godkännanden att raderas oåterkalleligen.
Personen som ansvarar för behandlingen ska behandla och lagra personuppgifterna för den berörda personen endast under den tid som är nödvändig för att uppnå syftet av lagringen eller om det föreskrivs i lagar och bestämmelser i den Europeiska lagstiftande och tillsynsmyndigheten eller av någon annan lagstiftare som personen som ansvarar för behandlingen är underlagt till.
Om lagringssyftet utelämnas eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den Europeiska lagstiftande och tillsynsmyndigheten eller någon annan relevant lagstiftare löper ut, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

12. Berörd persons rättigheter

Varje berörd person har rätt, som beviljats av Europeiska lagstiftande och tillsynsmyndigheten, att begära bekräftelse från personer som är ansvariga för behandlingen av huruvida de kommer att behandla hans respektive personuppgifter. Om en berörd person vill använda denna bekräftelsesrätt kan hen kontakta vår sekretessansvarige eller en annan anställd hos personen som ansvarar för behandlingen när som helst.
Alla personer som berörs av behandlingen av personuppgifter skall ha rätt, beviljad av den Europeiska lagstiftande och tillsynsmyndigheten, att erhålla lagrad information om henom och en kopia av den informationen från personen som ansvarar för behandlingen av personuppgifterna, kostnadsfritt, vid varje tid. Dessutom har den från personen som ansvarar för behandlingen av personuppgifterna berättigat den berörda personen att få följande information:
 • Behandlingssyften
 • Kategorier av personuppgifter som behandlas
 • Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller fortfarande lämnas ut, särskilt till mottagare i tredjeländer eller till internationella organisationer
 • Om möjligt, planerad varaktighet för lagring av personuppgifter eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för bestämning av sådan varaktighet
 • Rätten till rättelse eller radering av personuppgifter som rör dig eller begränsningen av behandlingen eller rätten att invända mot sådan behandling av personen som ansvarar för behandlingen
 • Rätten att överklaga till en tillsynsmyndighet
 • Om personuppgifterna inte samlas in från den berörda personen: all tillgänglig information om datakällan
 • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i enlighet med Artiklarna 22 (1) och (4) DSVGO och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om logiken i fråga och omfattningen och avsedd inverkan av sådan behandling på den berörda personen.
Dessutom har den berörda personen rätt till informationen om huruvida personuppgifterna har överförts till ett tredje land eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den berörda personen, förutom detta, rätt att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.
Om den berörda personen vill utöva denna rätt till information kan hen kontakta vår sekretessansvarige eller en annan anställd hos personen som ansvarar för behandlingen när som helst.
Alla personer som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten tilldelad av den Europeiska lagstiftande och tillsynsmyndigheten att kräva omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter som rör dem. Vidare har den berörda personen rätt att begära - med beaktande av behandlingssyftet - komplettering av ofullständiga personuppgifter, även genom en kompletterande anmärkning.
Om en berörd person vill utöva denna rätt till rättelse kan hen kontakta vår sekretessansvarige eller en annan medarbetare av personen som ansvarar för behandlingen när som helst.
Alla personer som berörs av behandlingen av personuppgifter skall ha rätten tilldelad av den Europeiska lagstiftande och tillsynsmyndigheten att begära personen som ansvarar för behandlingen att omedelbart radera personuppgifter relaterade till henom, förutsatt att ett av följande villkor gäller och behandling krävs inte:
 • Personuppgifterna har samlats in för sådana ändamål (eller har behandlats på annat sätt) för vilka de inte längre är nödvändiga.
 • Den berörda personen återkallar sitt godkännande, som behandlingen enligt Artikel 6 (1) (a) DSVGO eller Artikel 9 (2) (a) DSVGO baserades på och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
 • I enlighet med Art. 21 para. 1 GDPR, väcker den berörda personen en invändning mot behandlingen och det finns inga väsentliga legitima skäl för behandlingen, eller den berörda personen väcker en invändning mot behandlingen enligt Art. 21 para. 2 GDPR.
 • Personuppgifterna behandlades olagligt.
 • Radering av personuppgifter krävs så att juridisk skyldighet enligt Unionslagstiftningen eller lagar i de Europeiska medlemsländerna till vilka personen som ansvarar för behandlingen är underlagt till är uppfylld.
 • Personuppgifterna har samlats in i relation till informationssamhällets tjänster som tillhandahålls enligt Art. 8 para. 1 GDPR.
Så länge ett av villkoren ovan är uppfyllda och den berörda personen vill se personuppgifter som lagras hos Tipwin Ltd. raderas, kan hen kontakta vår sekretessansvarige eller någon annan anställd hos personen som ansvarar för behandlingen när som helst. Sekretessansvarige hos Tipwin Ltd. eller någon annan anställd kommer att se till att begäran om radering omedelbart uppfylls.
Om Tipwin Ltd. har offentliggjort personuppgifterna och om vårt företag, som person ansvarig för behandling enligt Art. 17, para. 1 GDPR är skyldig att radera personuppgifterna, då kommer Tipwin Ltd. att ta hänsyn till tillgänglig teknik och implementeringskostnader, lämpliga åtgärder, inklusive tekniska medel, för att informera andra personer som är ansvariga för behandlingen, som behandlar publicerade personuppgifter, att den berörda personen har begärt att de andra personer som är ansvariga för databehandlingen tar bort alla länkar till dessa personuppgifter, eller kopior eller replikeringar av sådana personuppgifter, så länge behandlingen inte krävs. Sekretessansvarige hos Tipwin Ltd. eller en annan anställd kommer att ta hand om det beroende på vad som är fallet.
Alla personer som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt, beviljat av den Europeiska lagstiftande och tillsynsmyndigheten, att begära begränsning av behandlingen från personen som ansvarar för behandlingen om ett av följande villkor gäller:
 • Personuppgifternas noggrannhet ifrågasätts av den berörda personen under en tidsperiod som gör det möjligt för personen som ansvarar för behandlingen att kontrollera riktigheten av personuppgifterna.
 • Behandlingen är olaglig, den berörda personen vägrar ta bort personuppgifterna och begär istället begränsningen av användningen av personuppgifter.
 • Personen som ansvarar för behandlingen behöver inte längre personuppgifterna för behandlingssyften, men den berörda personen behöver dem för att hävda, utöva eller försvara sina juridiska påståenden.
 • Den berörda personen har invänt mot behandlingen enligt Art. 21 para. 1 GDPR och det är ännu inte klart om de berättigade skälen för personen som ansvarar för behandlingen överväger den berörda personens.
Om minst en förutsättning bland de som anges ovan gäller och den berörda personen begär begränsning av personuppgifter lagrade hos Tipwin Ltd., kan hen kontakta vår sekretessansvarige eller annan anställd hos personen som ansvarar för behandlingen när som helst. Sekretessansvarige hos Tipwin Ltd. eller en annan anställd kommer att ta hand om begränsningen av behandlingen.
Alla personer som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätten tilldelad av den Europeiska lagstiftande och tillsynsmyndigheten att ta emot personuppgifter relaterade till henom och tillhandahållas till personen som ansvarar för behandlingen, i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Hen har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan person som är ansvarig för behandlingen utan hinder av personen som ansvarar för behandlingen till vilken personuppgifterna tillhandahölls, förutsatt att behandlingen baseras på godkännandet enligt Art. 6 (1) (a) DSVGO eller Art. 9 (2) (a) DSVGO eller på ett avtal enligt Art. 6 (1) (b) av DSVGO och behandling med hjälp av automatiserade procedurer, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller för utövandet av en officiell myndighet som tilldelas den ansvariga för behandlingen.
Vidare, vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet, har den berörda personen rätten i enlighet med Art. 20 para. 1 GDPR, att se de personuppgifter som överförs direkt från en person som är ansvarig för behandlingen till en annan person som är ansvarig för behandlingen, i den mån detta är tekniskt genomförbart och under förutsättning att andra personers rättigheter och friheter inte påverkas därigenom.
För att hävda rätten till dataportabilitet kan den berörda personen när som helst kontakta sekretessansvarige eller annan anställd av Tipwin Ltd.
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter skall ha rätten tilldelad av den Europeiska lagstiftande och tillsynsmyndigheten, av skäl som härrör från hans särskilda situation, att väcka invändningar mot behandlingen av personuppgifter som rör henom enligt Artikel 6 (1) e) eller f) DSVGO när som helst. Detta gäller också för profileringen som är baserad på dessa bestämmelser.
I händelse av invändningar kommer Tipwin Ltd. inte längre att behandla personuppgifterna om vi inte kan visa tvingande skäl för behandling, värdiga för skydd, som uppväger den berörda personens intressen, rättigheter och friheter eller tjänar till att behandla, hävda, utöva eller försvara juridiska fordringar.
Om Tipwin Ltd. behandlar personuppgifter för att göra direktmarknadsföring har den berörda personen rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter för sådan reklam. Detta gäller också för profileringen, så länge det är förknippat med sådan direkt marknadsföring. Om den berörda personen invänder mot Tipwin Ltd.-behandling för direkt marknadsföringsändamål kommer Tipwin Ltd. inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.
Dessutom har den berörda personen rätt att, av skäl som uppstår i hens särskilda situation, väcka invändningar mot behandlingen av personuppgifter som rör henom och som utförs av Tipwin Ltd. för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt Art. 89 para. 1 DSVGO, såvida inte sådan behandling krävs för att utföra en uppgift i allmänhetens intresse.
För att utöva rätten till invändningar kan den berörda personen kontakta sekretessansvarige hos Tipwin Ltd. eller en annan anställd direkt. Den berörda personen har också möjlighet att invända genom automatiserade procedurer, där tekniska specifikationer används, i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, trots Direktivet 2002/58/EC.
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätten beviljad av den Europeiska lagstiftande och tillsynsmyndigheten, att inte vara föremål för ett beslut baserat endast på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har en rättslig effekt på henom eller på liknande sätt påverkar henom betydligt; under förutsättning att beslutet
 • a) inte krävs för att ingå eller fullgöra avtalet mellan den berörda personen och personen som ansvarar för behandlingen, eller
 • b) är, enligt de lagstiftande bestämmelserna av Unionen eller medlemsländerna personen som ansvarar för behandlingen är underlagt till, tillåtet och dessa rättsliga bestämmelser innehåller lämpliga åtgärder för att skydda rättigheter och friheter samt berörda personers berättigade intressen eller
 • c) har gjorts med uttryckligt godkännande av den berörda personen.
Om beslutet
 • a) om ingående eller genomförande av ett avtal mellan den berörda personen och den ansvariga för behandlingen är nödvändigt, eller
 • b) om det fattas med uttryckligt godkännande av den berörda personen, kommer Tipwin Ltd. att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa rättigheterna och friheterna och berörda personers berättigade intressen, inklusive åtminstone rätten att få en intervention av en person som ansvarar för behandlingen, att presentera sina egna poäng och att bestrida beslutet.
Om den berörda personen vill verkställa automatiserade beslutsrättigheter, kan hen kontakta vår sekretessansvarige eller en annan anställd hos personen som ansvarar för behandlingen när som helst.
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten, beviljad av den Europeiska lagstiftande och tillsynsmyndigheten, att återkalla ett godkännande för behandling av personuppgifter när som helst.
Om den berörda personen vill hävda sin rätt att dra tillbaka godkännandet kan hen kontakta vår sekretessansvarige eller en annan anställd hos personen som ansvarar för behandlingen när som helst.

13. Rättslig grund för behandlingen

Artikel 6 (1) (a) and (b) of the DSVGO tjänar vårt företag som en rättslig grund för behandlingsverksamheter, där vi får ett godkännande för ett specifikt behandlingssyfte, dvs det finns ett avtal mellan dig som spelklient och oss. Om behandling av personuppgifter krävs för att fullgöra ett avtal som den berörda personen är part i, liksom fallet med till exempel behandlingsoperationer som krävs för leverans av varor eller tillhandahållande av någon annan tjänst eller uppskattning, skall behandlingen baseras på Art. 6 (1) (b) DSVGO. Detsamma gäller för behandlingsverksamheter som krävs för att genomföra förhandsåtgärder, till exempel i frågor om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en juridisk skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, till exempel uppfyllandet av skatteplikt, är behandlingen baserad på Artikel 6 (1) (c) DSVGO. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter krävas för att skydda den vitala intressen av den berörda personen eller en annan fysisk person. Ett sådant fall skulle till exempel vara om en besökare i våra lokaler skadades och hens namn, ålder, sjukförsäkring eller annan viktig information måste vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. I så fall skulle behandlingen baseras på Artikel 6 (1) (d) DSVGO. I slutändan skulle behandlingsoperationerna kunna baseras på Artikel 6 (1) (f) DSVGO. Behandlingstransaktioner som inte täcks av någon av ovanstående rättsliga grunder ska förlita sig på denna rättsliga grund om behandling är nödvändig för att säkerställa de berättigade intressena för vårt företag eller en tredje part, såvida inte den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter får överhanden. Till sådana behandlingsverksamheter har vi särskilt rätt, eftersom de har nämnts specifikt av den Europeiska lagstiftaren. Han anser att ett berättigat intresse skulle kunna antas om den berörda personen är en klient hos personen som ansvarar för behandlingen (skäl 47, andra meningen, GDPR).

14. Berättigade intressen

Berättigade intressen i behandlingen som bedrivs av personen som är ansvarig för behandlingen eller av en tredje part
Om behandlingen av personuppgifter baseras på Artikel 6 (1) (f) DSVGO är utförandet av vår affärsverksamhet till förmån för alla våra anställda och våra aktieägare vårt berättigade intresse.

15. Personen som ansvarar för behandlingen eller din kontaktperson

När du frågar om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, när du söker information, korrigering, blockering eller radering av data samt återkallar beviljade godkännanden eller väcker invändningar mot en viss användning av data, vänligen kontakta:
 • Tipwin Ltd.
 • 3rd Floor
 • 126, Pjazza Antoine De Paule
 • Paola PLA 1264
Kontakten kan upprättas genom vårt kontaktformulär. Motsvarande avdelning (t.ex. sekretessansvarig) kommer att kontakta dig vid återkomst.
Från och med: april 2018
 
Denna webbplats använder cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du denna policy. Mer information finns i sekretesspolicy.
Var god vänta...
Loading...