Vadslagningsregler

 • Med varje satsning är både spelagent (TipWin Limited, 3rd Floor, 126, Pjazza Antoine De Paule, Paola PLA 1264, Malta (EU)) och spelklienten involverade som avtalsparter. Barn och tonåringar under 18 år är absolut förbjudna att satsa. Spelagenten bestämmer spelevenemanget som en satsning kan placeras på.
 • Dessa spelregler har publicerats av spelagenten i enlighet med villkoren i tillämplig statlig lag.
 • Spelklienten förklarar uttryckligen följande:
  • Att hen är minst 18 år gammal. Vid tvivel har spelagenten rätt att begära ett bevis på identitet.
  • Att hen inte har någon förkunskaper om utfallet av det särskilda evenemanget som spelet placeras på.
  • Att medel som används för satsningen inte har sitt ursprung i någon form av lagligt förbjudna åtgärder och att dessa medel står till hens obegränsade förfogande.
  • Att onlinesatsningen placeras på den plats där hens persondator är (IP-adressen är avgörande i detta fall). Spelagenten accepterar alltid spel från denna webbplats och förbehåller sig rätten att annullera spel utan att ange några skäl om placering av sportspel bryter reglerna på denna plats.
 • När som helst är spelagenten fri att avvisa ett spelerbjudande utan att ange några skäl, att begränsa mängden insatser innan han accepterar satsningen och/eller ändra oddsen innan satsningen placeras. Han är också fri att bestämma bindande odds och utbetalningsgränser för spelklienten.
  • Spelavtalet ingås så snart spelagenten har accepterat ett spelerbjudande.
  • För tolkningen av Avtalsvillkoren gäller spelagents register. När spelkupongen överlämnas till spelklienten accepterar spelklienten kupongens riktighet när hen accepterar det utan någon invändning. Klagomål som görs senare accepteras inte.
  • Spelagenten har rätt att frivilligt korrigera skrivfel, beräkningsfel och odds när som helst och även efter att ett kontrakt har ingåtts. Spelagentens rätt att överklaga på grund av ett misstag förblir inte påverkad.
  • Om efter ingåendet av ett spelavtal det blir klart att villkoren i spelavtalet är av någon anledning varken bestämda eller bestämbara blir spelet ogiltigt och satsningen måste återbetalas.
 • Spelklienternas oberoende rätt att återkalla efter ingående av ett spelavtal är utesluten.
  • Om spelagenten har överlämnat ett spelkupong kommer utbetalningen endast att göras i gengäld för den ursprungliga spelkupongen. Spelagenten accepterar inget ansvar eller skyldighet att betala för förlust eller skada på spelkupongen. Han har inte heller någon skyldighet att kontrollera spelkupongens ägarens auktoritet.
  • När du gör en satsning online lämnas spelkupongen vid spelagenten på ömsesidig överenskommelse, vilket motsvarar en överlämnande av spelkupongen.
  • Om en spelkupong inte kan presenteras inom 30 dagar från dagen efter att spelevenemanget har avslutats upphör spelklientens krav på utbetalning.
  • Spelagenten har rätt att försena utbetalningen i upp till 45 dagar, räknat från den dag då spelkupongen överlämnades.
  • I båda fallen är spelagenten fritt att besluta om utbetalningen vid mottagandet av ett giltigt bevis av klientens identitet.
 • Spelklienten har inte tillåtelse att överföra möjliga fordringar mot spelagent, varken i utbyte mot betalning eller gratis, och hen har inte heller tillåtelse att pansätta ett sådant fordran, använda sådana fordringar för lagliga transaktioner eller motverka sådana fordringar mot något krav av spelagent.
 • I följande fall kommer spelet att betraktas som ogiltigt eller så kommer spelavtalet att avbrytas i ömsesidig överenskommelse med den rättsliga konsekvensen att satsningen måste återbetalas till spelklienten:
  • Om spelevenemanget inte äger rum enligt vad som anges i oddsarket (t.ex. införlivande av rätten att spela hemma, utom när laget med rätt att spela hemma använder, oavsett anledning, en annan idrottsplats).
  • Om satsningen placeras efter den faktiska starttiden av den spelevenemanget som satsningen baseras på eller om satsningen inte placeras i enlighet med spelreglerna. Detta gäller emellertid inte för spel som spelagenten erbjuder ständigt, beroende på dess typ, även om spelevenemanget redan har börjat och som tydligt anges som sådana satsningar (dvs. satsningar som kan placeras efter att spelevenemanget redan har börjat) till exempel långsiktiga satsningar eller live-spel. Tiden för att placera satsningen, som bestäms av spelagent, är bindande för spelklienten.
  • Om ett spelhändelse avbryts eller inte äger rum, förutom i händelse av att
   • det vid tidpunkten av annulleringen finns ett alternativt datum för spelevenemanget som äger rum inom de efterföljande två kalenderdagarna, beräknat från spelevenemangets ursprungliga start eller
   • spelevenemanget kommer ikapp senare inom ramen av en sportturnering (t.ex. Världsmästerskap, Europamästerskap, nationellt mästerskap, Olympiska spel, tennisturnering osv.) eller
  • spelevenemanget stoppas tidigt utan något officiellt resultat omedelbart efter att spelevenemanget har avslutats. Detta påverkar inte någon efterföljande ändring av rankningen (t.ex. så kallade "fåtöljbeslut")
  • om en tennismatch är klar med w.o.
 • Följande regler gäller särskilt för utvärderingen av ett spelresultat:
  • Resultaten som publiceras omedelbart efter att spelevenemanget är avslutat är bindande (t.ex. presentationsceremonin, om den äger rum omedelbart efter att spelevenemanget är avslutat).
  • För fotbollmatcher gäller resultatet efter 90 minuter (ordinarie tid). För ishockeyspel gäller resultatet efter 60 minuter (ordinarie tid). Eventuella extra tid eller straffsparkar etc. påverkar inte spelavtalet, med undantag för alla ändringar som båda spelparterna har kommit överens om och som har noterats i spelagents register (t.ex. Europamästerskap - satsning på avancemang [Gt1]).
  • Om två eller flera tävlingar av samma typ (t.ex. två storslalom) är planerade på samma plats, gäller alla satsningar som har placerats före början av den första spelevenemanget endast för det första evenemanget, såvida inte andra regler har uttryckligen överenskommits.
 • I fallet med ett dött lopp (2 eller fler lika placerade parter) delas utbetalningarna i enlighet därmed (t.ex. Insats 100, odds för vinnaren: 1.8, resulterar i en utbetalning av 180; för två vinnare blir utbetalningen 90; för tre vinnare 60 för varenda). Om det bara finns två startare (lag) vid spelevenemanget (t.ex. i en träningsduell) och det inte finns några odds för spel som slutade oavgjort delas utbetalningarna för dött lopp inte utan hela insatsen återbetalas.
 • Om spelevenemanget äger rum i enlighet med dessa Allmänna Spelvillkor och ett av startarna eller lagen inte startar, förblir spelavtalet giltigt ("spela eller betala" gäller). Det betyder att ett spel som placerats för en icke-startare eller ett icke-deltagande lag betraktas som förlorat för klienten.
 • Om det finns en kombination av flera spelevenemang ("kombinationsspel") gäller följande:
  • Om en eller flera spelevenemang avbryts, stoppas tidigt eller inte äger rum på grund av andra skäl - och så länge ingen av de ytterligare reglerna enligt punkt 10.c. eller ingen officiell utvärdering som i punkt 10.d. gäller - sådana spelevenemang kommer att beräknas med odds av 1.00. Detta gäller också för tennismatcher som avslutas med w.o.
  • Om alla spelevenemang avbryts, stoppas tidigt eller inte äger rum på grund av andra skäl - och så länge ingen av de ytterligare reglerna enligt punkt 10.c. eller ingen officiell utvärdering som i punkt 10.d. gäller - spelavtalet kommer att annulleras i efterhand och insatsen måste återbetalas. Detta gäller också för tennismatcher som avslutas med w.o.
  • Om spelavtalet ingås efter att ett eller flera evenemang har startats, gäller odds av 1.0 för sådana evenemang. Detta gäller inte för spel som nämns i punkt 10.b., 2:a meningen. Om satsningen placeras efter att alla händelser redan har börjat, gäller punkt 10.b. på motsvarande sätt.
För dessa spelvillkor gäller versionen av 1 november 2011.
 
Denna webbplats använder cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du denna policy. Mer information finns i sekretesspolicy.
Var god vänta...
Loading...