Villkor av sportspel

Villkor av sportspel

1. Allmänna villkor

1.1. Ingress

Dessa villkor reglerar affärsförhållandet mellan spelare (nedan: kunden) och spelorganisatören Tipwin Limited (nedan: speloperatören). Dessa spelvillkor är tillämpliga för varje inlämnad spel i den aktuella versionen.

1.2. Organisation och Licenser

Speloperatören är en licensierad spelleverantör TipWin Limited, 3rd Floor, 126, Pjazza Antoine De Paule, Paola PLA 1264, Malta (EU). Tipwin Ltd. är licensierat på Malta (licensnummer MGA / B2C / 200/2011) och omfattas av bestämmelser av Malta Gaming Authority. Licensen förnyades den 1 augusti 2018.
Dessutom erhöll speloperatören en licens i Danmark den 12 Maj 2018 (bulletin nr 18-1449814), i Sverige (bulletin nr 18Li8300) den 1 januari 2019 och också i Tyskland den 9 oktober 2020. Av denna anledning erbjuder spelleverantören ett lagligt tillåtet spelerbjudande.

1.3. Juridiskt och Ansvarsfullt spelande

Speloperatören är skyldig att tillhandahålla lagligt och ansvarsfullt spelande. För detta ändamål riktar han hela sitt erbjudande och sitt beteende i enlighet med de nationella spelreglerna. I Sverige är Tipwins mål följande:
 • att förhindra uppkomsten av hasardspel- och sportpelberoende och skapa förutsättningar för effektiv bekämpning av beroende,
 • att rikta befolkningens naturliga drivkraft till ordnade och övervakade kanaler genom ett begränsat spelerbjudande, som är ett lämpligt alternativ till icke-tillåtet hasardspel, samt att motverka utvecklingen och spridningen av olagligt hasardspel på svarta marknader, för att säkerställa ungdoms- och kundskydd,
 • att se till att spelande genomförs på rätt sätt, att kunden är skyddad mot bedrägliga handlingar, att brottsrelaterade säkerheter och medföljande brottslighet försvaras,
 • såväl som att förhindra risker för integritet av idrottstävling i organiseringen och distribueringen av sportspel.
För att uppnå dessa mål och för att säkerställa korrekt utövande av ett tillräckligt spelerbjudande organiseras/genomförs sportspelningen med andra företag med gemensam vinst. Villkoren i dessa Villkor gäller lika både för den manliga och den kvinnliga formen.

2. Avtalsbestämmelser

Dessa Villkor hänvisar till användningen av spelerbjudandet av kunderna via webbplatsen www.tipwin.se och andra webbadresser som tillhör eller som är licensierade till speloperatören, inklusive relaterade internet-, mobil- eller andra plattformar, samt stationär distribution via Förmedlarna. Dessa Villkor gäller från det ögonblick då en Kund placerar en satsning via Internet eller i den stationära distributionen genom att betala en insats och därmed förklarar att hen har läst och accepterat dessa villkor och spelregler. Kunden får inte satsa spel via Webbplatser eller i den stationära distributionen om hen inte håller med någon av dessa bestämmelser.

2.1. Spelavtal och Användarvillkor

a) Satsningen slutbehandlas uteslutande mellan Speloperatören och Kunden (spelavtal).
b) Kunden har rätt att använda spelagentens tjänst endast i följande fall:
 • Kunden måste vara minst 18 år eller uppfylla villkoret för den lägsta ålder som föreskrivs av det lagstiftande organet i det land där kunden har hemvist.
 • Om landet där kunden har hemvist tillåter deltagande i spel.
 • Om kunden är Maltas medborgare eller är bosatt på Malta har hen inte rätt att använda detta erbjudande.
 • Om kunden färdiggör satsningarna uteslutande på sitt konto och i sitt eget namn.
 • Alla parter som direkt eller indirekt kan påverka resultatet av evenemanget, såväl som de personer som agerar på deras begäran, är undantagna från vadslagningen på evenemanget.
c) Kunden är ensam ansvarig för att se till att hen inte bryter mot någon av de regler som anges här. Speloperatören förbehåller sig rätten att avbryta alla spel som har gjorts, men följer inte dessa regler. I varje satsning deltar Speloperatören, som gör och tar emot spel på sportevenemang i enlighet med den beviljade koncessionen och Kunden, som får en spelkupong som en bekräftelse av den inlämnade satsningen. Spelet betraktas som betalt om det lämnas in i enlighet med Speloperatörens regler och i enlighet med Kundens vilja. Genom att placera en satsning godtar kunden dessa Villkor och förklarar att hen vid tidpunkten av satsningen inte hade kunskap om resultatet av det specifika spelevenemanget eller om en del av evenemanget för vilket satsningar erbjöds. Varje avvikelse på spelkupongen som inträffar efter tryckning, samt tilldelning av rättigheter och överföring av spelkupongen till en tredje part utesluts av avtalet om det är lagligt tillåtet.
d) Innan mottagandet av spel publicerar speloperatören sitt spelerbjudande. Ur detta erbjudande kan alla spelevenemang väljas. Varje evenemang som publiceras i erbjudandet bestäms av ett identifikationsnummer och har en viss kurs (odds), som bestäms av Speloperatören. De kan spelas som enstaka satsningar, kombinationer och systemsatsningar. Kunderna kan välja mellan följande tre resultat av samma spelevenemang:
Första laget vinner (värd)/första spelare (1)
Oavgjord (0)
Andra laget vinner (gäst)/andra spelare (2)
Förutom satsningar på utfallet av evenemanget (värd vinner - oavgjort - gäst vinner) kan erbjudandet inkludera satsningar på exakt utfallet av en händelse (t.ex. värden vinner med resultaten 3: 2). Spelerbjudandet inkluderar också satsningar på resultatet av vissa delar av evenemang och specialspel.
Erbjudandet kan inkludera handikappsatsningar, som i förväg sätter favoriten i en svårare position. I detta fall tilldelas en spelare eller lag ett mål, poäng eller någon annan fördel. Handikappsatsningar erbjuds med speciella odds. Vissa kombinationer av satsningar inom ett sportevenemang är uteslutna. Alla föreslagna aktiviteter kan kombineras i samband med systeminsatser (t.ex. 3 av 5). Handikappsatsningar såväl som andra specialspel (t.ex. satsningar på rätt resultat) kan inte kombineras med spel på utfallet av samma händelse. Spelerbjudandet kan ändras, förkortas eller kompletteras när som helst när det gäller start eller avslutning av enskilda evenemang som erbjuds, samt de erbjudna oddsen. Innehållet av en inlämnad satsning är erbjudandet som giltigt vid tidpunkten när satsningen placerades.
Ytterligare information om spelevenemang har endast ett informationssyfte och erbjuds enligt Speloperatörens vilja. Speloperatören ansvarar inte för den informationen såväl som för deras fullständighet och noggrannhet. Möjliga nackdelar av ytterligare information påverkar inte spelets giltighet. Om det av tekniska skäl inte är möjligt att visa data i helhet kan speloperatören specificera genvägar.
För att bedriva affärsverksamhet har Speloperatören möjlighet att ingå ett byråavtal (Förmedlaravtal) med tredje parter. Spelavtalet ingås emellertid inte med den tredje parten i byråavtalet (Spelförmedlare), utan endast med Speloperatören.
Informationer om tryckta medier som avviker från dessa villkor, som är baserade på äldre versioner av dessa villkor, är ogiltiga.

2.2. Spelsatsning, Spelutvärdering, Insats

a) Tidsfristen för att acceptera satsningar fastställs för varje evenemang. Tidsgränsen för accepterande av spel, om fler än ett evenemang spelas, beror på evenemanget som börjar först.
b) Speloperatören har rätt att stoppa eller begränsa inlämningen av alla typer av spel i fallet att spel förändras, det vill säga om ett evenemang börjar tidigare än som anges i erbjudandet eller har avslutats tidigare. I samband med detta anses endast de satsningar som har placerats till själva starten av evenemanget vara giltiga. Relevant är bara evenemangets verkliga starttid och inte den tid som anges i erbjudandet. Alla informationer i spelerbjudandet är resultatet av informationer som var tillgängliga vid skapandet av erbjudanden. Om insatsen överges efter evenemangets början eller om den inte är i enlighet med Villkoren, utvärderas insatsen med ett odds av 1.00. Vid enstaka insats återbetalas insatsen.
c) Speloperatören har rätt att vägra en spelsatsning utan att ange någon anledning, sluta ta emot spel på ett visst evenemang eller begränsa insatsen per satsning. Dessutom förbehåller sig speloperatören rätten att anpassa oddsen till en viss satningssituation.
d) Endast resultatet efter ordinarie speltid är relevant för utvärderingen av en spelevenemang. Vanlig tid för en fotbollsmatch (med undantag för inomhusturneringar) är 90 minuter, för ishockey och handbollsmatcher 60 minuter, etc. inklusive stopptid. Möjlig förlängningstid (t.ex. 2x15 min, straffsparkar, "gyllene eller silvermål", "Sudden Death", etc.) har ingen inverkan på utvärderingen av spelevenemang. Undantaget från denna regel är specialspel som måste markeras i enlighet därmed.
e) Spel på amerikanska sporter som NFL, NBA, NHL, MLB, etc. inkluderar övertid (ÖT, Övertid) såvida inget annat anges. Undantag är NHL (American Ice Hockey League) och MLS (American Soccer League), där resultatet av ordinarie tid är relevant.
f) Vinnaren av evenemanget är den tävlande eller laget som har vunnit under evenemangets ordinarie tid.
g) För att bestämma vinnaren i alla evenemang, inklusive nationella och internationella tävlingar (t.ex. OS), är det relevanta beslutet som Jury fattade omedelbart efter evenemangets slut. Inga efterföljande ändringar (beslut vid det gröna bordet) påverkar utvärderingen av satsningar. Detta gäller också för långsiktiga satsningar, men i detta fall beaktas de beslut som fattas vid det gröna bordet som inträffar under spelets löptid.
h) Ett spel kan deklareras ogiltigt. Speloperatören kan också utföra detta därefter, efter presentation av en viktig anledning.
i) Speloperatören förbehåller sig rätten att utvärdera ett spel med en odds av 1.00 vid manipulation av en spelare eller lag (t.ex. korruption) Dessutom förbehåller speloperatören sig rätten att korrigera efterföljande uppenbara fel (omvända lag, ersatt värd- och gästlag, typfel och uppenbar oddsförändring, tekniska fel som leder till en försening angående oddsjusteringar eller felaktig beräkning av vinsten eller fel inträde av vinster). Spelerbjudanden från andra speloperatörer kan användas som bevis för oddsförändringen. Oddsförändring (favorit/outsider) och typfel (t.ex. felaktig decimalpunkt) betraktas som uppenbart fel.
j) Om det finns ett satsningsevenemang med två eller flera vinnare ("dött lopp") delas insatsen med antalet vinnare (t.ex. den bästa målgörare etc.). Undantaget är proceduren för utvärdering av "Head-to-Head"-spel.
k) Spelsatsningar på "målgörare" är giltiga om spelaren spelar från början av matchen; annars betraktas insatsen som ogiltig och utvärderas med ett odds av 1.00. Konsekvensändringar kommer inte att beaktas.
l) Om alla satsningsevenemang avbryts på en enda spelkupong återbetalas hela insatsen inklusive avgifter.
m) Vid spelsatsningar på spelare eller lag som inte deltog i en turnering kommer alla spelsatsningar att anses vara ogiltiga och utvärderas med ett odds av 1.00. När en spelare/lag spelar ett spel i den första omgången av matchen anses hen vara en deltagare i turneringen. Om en spelare eller ett lag inte deltar, oavsett orsak, efter en officiell bekräftelse av deltagandet, kommer alla spel som har placerats på spelaren/laget utvärderas förlorade. Om hela evenemanget avbryts kommer spelsatsningar att betraktas som ogiltiga och utvärderas med ett odds av 1.00.
n) Spel på avbrutna och annullerade händelser är giltiga om händelsen fortsätter inom 48 timmar från händelsens originella starttid eller om en ny starttid inom en period på 48 timmar ställs in. Om avbrutna eller annullerade händelser inte fortsätter inom 48 timmar kommer spelsatsningar att utvärderas med ett odds av 1.00. Alla satsningar som inte påverkades av avbrottet kommer att utvärderas enligt odds som var giltiga vid satsningstid. Spel kommer att betraktas som förlorade när den eventuella fortsättningen av detta evenemang inte skulle ha påverkan på utvärderingen, vilket innebär att förändringar av resultaten inte skulle ändra satsningen. Till exempel, om en match överges efter 54 minuter vid resultatet 1:0, vilket fastställdes i första halvtid, satsningar som halv/slut - X/1, X/X eller exakt resultat 0:0, 0:1 utvärderas förlorade, oavsett fortsättning.
o) Om organisatören av ett evenemang officiellt bekräftar att ett avbrutet eller uppskjutet evenemang inte kommer att fortsätta inom 48 timmar, har speloperatören rätt att utvärdera dessa evenemang med ett odds av 1.00 och betala ut eventuella vinster.
p) En spelkupong kan inte innehålla en eller flera händelser vars resultat kan relateras (t.ex. Argentina vinner Världmästerskapet och Messi kommer att vara den bästa målgörare i den samma tävlingen). Även om speloperatören vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra sådana möjligheter, förbehåller speloperatören i dessa situationer rätten att avbryta alla delar av den kumulativa satsningen som innehåller korrelerade resultat efter eget gottfinnande.
q) När det gäller så kallade live-satsningar är en annulering möjlig i följande fall:
 • Spelsatsningen erbjöds med felaktiga odds på grund av en försenad eller misslyckad livesändning;
 • satsningar på evenemang som redan har inträffat eller satsningar på genomförda eller pågående evenemang som har en stor påverkan på resultatet (t.ex. satsningar på evenemang som det totala antalet mål eller nästa mål under en straffspark);
 • Spel med oddsen som erbjöds vid evenemangtid visades felaktigt.
r) Kunder kan inte annullera spel som innehåller evenemang från live-erbjudandet. Kunden måste kontrollera innehållet av live-satsningen innan hen skickar satsningen.
s) Under specifika omständigheter erbjuder Speloperatören en så kallad "återköp" för vissa spelkuponger. Kunden har inget fordringar på att sälja tillbaka sin spelkupong till Speloperatören.

2.3. Registrering, Kontohantering och Skyldigheter

2.3.1. Registrering
a) Kunden måste utföra registreringen och öppna kontot personligen och hen:
 • Måste ha sin primära bostad i Sverige;
 • Måste nödvändigtvis ha fullgjort det 18:e levnadsåret;
 • Får inte vara begränsad i sin verksamhet (inte heller tillfälligt) och får inte vara ställd under förmynderskap;
 • Får inte spendera pengar som kommer från kriminell verksamhet;
 • Är inte en politiskt utsatt person (PuP) eller familjemedlem av en politiskt utsatt person - eller
 • En medlem av hens familj får inte finnas med i FN:s sanktionslista.
b) Registreringen kan göras på webbplatsen (www.tipwin.se) eller i en spelbutik hos Speloperatören. Bestämmelserna för registreringen anges i instruktionerna.
c) Kunden måste ange alla obligatoriska informationer som begärs i registreringsformuläret, särskilt namn, efternamn, adress och kontaktuppgifter, inklusive en giltig e-postadress, samt nödvändig betalningsinformation. Alla informationer måste vara sanna och korrekta.
Verifieringen av kundens identitet genomförs av Speloperatören med erkända verifieringsmetoder, varav en inkluderar att klienten laddar upp nödvändig dokumentation enligt följande:
 • 1) ett foto eller en färgkopia av ett giltigt fotografiskt identifieringsdokument, pass eller ID-kort (båda sidor);
 • 2) ett foto eller en färgkopia av en ny samhällsserviceräkning med tydligt synlig data som bekräftar bostad, såsom elräkning, telefonräkning etc. (viktigt: räkningen får inte vara äldre än 3 månader).
d) Som en del av registreringsprocessen måste Kunderna välja ett användarnamn och lösenord för inloggningen på webbplatsen/webbplatserna. Det är kundens enda och exklusiva ansvar att se till att inloggningsinformationer förvaras säkert och att de inte lämnas ut till tredje part. Speloperatören tar inte ansvar för aktiv eller passiv användning av kontona på grund av avsiktlig eller oavsiktlig information om användardata till tredje part.
e) Efter öppningen av kontot ska kontot bibehållas, tills dess fullständiga verifiering, som ett provisoriskt spelkonto, från vilket ingen vinstutbetalning är möjlig. Förrän en lyckad verifiering kan endast insatsen återbetalas: Alla uppnådda vinster ska behållas tills verifieringen är klar. Insatsbeloppets gräns är 150 €. Tipwin ska sedan bjuda kunden att inom 30 dagar lämna in nödvändiga bevis för informationens ackuratess och fullständighet. Om falska, ofullständiga eller felaktiga uppgifter tillhandahålls under kontoöppningen, dvs. om kunden inte samarbetar under identifieringen, så att kontot inte kan verifieras inom 30 dagar, ska det provisoriska spelkontot stängas.
f) För missbruk av ett användarkonto genom att ange namn och lösenord tar Speloperatören inget ansvar. Kunden är skyldig att hålla sina användaruppgifter konfidentiella (användarnamn och lösenord) eftersom alla transaktioner på kontot som anger att data tas ut från kundens registrerade konto.
g) Kunder varnas att Speloperatören förbehåller sig rätten att kontrollera kontona och blockera konton om det identifieras att falska eller vilseledande uttalanden har gjorts.
h) Kunder kan endast ha ett konto. Om kunden försöker öppna mer än ett konto har Speloperatören rätten att blockera alla konton som kunden försökte öppna och helt utesluta kunden från deltagning i Speloperatörens erbjudande. Detta gäller också om en kund öppnar ett annat konto genom en tredje person som endast används som skam medan den faktiska auktorisationen är hos kunderna. Om kunder själva märker flera konton med sitt namn är de skyldiga att rapportera detta till Speloperatören.
i) Om kunden är en manager, direktör, anställd, konsult eller representant av Speloperatören eller del av dess direkta eller indirekta dotterbolag eller en leverantör eller Speloperatör, sportspelförmedlare eller på annat sätt involverat i skapandet, organisationen eller utförandet av ett evenemang för speloperatören får hen inte registrera (som en "obehörig person") ett konto eller heller direkt eller indirekt använda någon av tjänsterna, förutom som en del av hens aktivitet för Speloperatören. Dessutom får deltagare, som är direkt eller indirekt i samband med aktiviteter av förbund som organiserar idrottsevenemang, som är i både direkt och indirekt världsomfattande relation till fotboll, inte använda sporterbjudandet för spelsatsning.
j) Speloperatören förbehåller sig rätten att avvisa ansökan utan att ange en anledning.
2.3.2. Kontohantering
a) Kunder får delta i varje sportspel bara om de har tillräckligt med pengar på användarkontot för sådant deltagande. Speloperatören skall inte ge någon kredit för deltagandet i sportspel. Om spelet accepterades på grund av tekniska problem, även om kunden inte hade tillräckligt med pengar på kontot, har Speloperatören rätt att ogiltigförklara spelet.
b) Minimal insättning och maximal insats är begränsade och ställs in för varje enskild insats internt i systemet i Speloperatören.
c) Maximal utbetalning per kund och per vecka är 50 000 EUR för alla satsningar som inlämnas av kunden. De satsade spel anses vara anslutna också om de lämnas in på olika spelkuponger och omfattas av denna regel. Insättningen betraktas därmed inte som vinst och dras av från den maximala utbetalningen.
d) Genom att satsa ett spel anges alla möjliga skattebelopp eller avgifter, i den mån är kunden skyldig att betala dem.
e) Metoder som är tillgängliga för insättningar på kontot listas och förklaras i detalj på Speloperatörens behöriga webbplatser.
f) Speloperatören förbehåller sig rätten att använda ytterligare procedurer och medel för att verifiera kundens identitet när insättningar överförs till användarkontona. Kunderna har ingen rätt att få ränta. Det personliga saldot kan när som helst kontrolleras under "Mitt konto".
2.3.3. Kundens skyldigheter
a) Alla informationer som har tillhandahålls av kunden under avtalet mellan Speloperatören och Kunden är sanna, fullständiga och korrekta, och kunden är skyldig att omedelbart meddela speloperatören om eventuella förändringar.
b) Varje kund måste kontrollera korrektheten av uppgifterna på spelkupongen omedelbart efter leverans av spelkupongen och omedelbart göra ett klagomål mot Speloperatören eller hans representant, t.ex. Spelförmedlaren. Påföljande klagomål accepteras inte. Spel får inte annulleras eller ändras efter Kundens kontroll. Tidsgränsen för att kontrollera korrekthet är 10 minuter efter att spelsatsningen har slutförts. Tidpunkten för spelsatsningens komplettering anges på spelkupongen. Påföljande klagomål accepteras inte. Klagomål kan inte göras om en av de spelade evenemangen redan har börjat, eller om ett evenemang spelades från det live-erbjudandet.
c) Kunden ansvarar för rapportering och fakturering av möjliga skatter, som enligt lag kan hänvisa till Kunden på grund av eventuella vinster.
d) Med en insättning på sitt konto bekräftar Kunden att de betalade medlen har förvärvats lagligt.
e) Genom att delta i spelet bekräftar Kunden att hen inte är involverad i ett bedrägeri, att hen inte är del av en bedräglig förening eller annan olaglig handling som kan vara relaterad till sportspelande. Vid satsning av spel använder Kunden inte heller någon mjukvara, resurser, tekniker eller tekniska apparater för att missbruka vinstprocessen för henom själv eller för en tredje person.
2.3.4. Låsning
a) Kunden kan efter hens eget gottfinnande välja att utesluta sig från spelsatsning på enstaka spelevenemang eller hela erbjudandet från Speloperatörens webbplats. För att blockera åtkomst måste kunden skicka ett e-postmeddelande till [email protected] med ämnet "självuteslutning". Denna information kan också skickas via fax eller genom att fylla i formuläret som finns tillgängligt i spelbutiker.
b) Om kunden beslutar att ställa in en självuteslutning på något av ovanstående sätt, kommer hen inte att kunna återkalla uteslutningen på sju dagar, efter det kan de skicka ett e-postmeddelande till samma adress för att för att återaktivera sitt användarkonto.
c) För att återkalla självuteslutningen måste Kunden skriftligt kontakta Speloperatören med lämpliga skäl. De angivna skälen måste säkerställa att återkallandet av självuteslutningen inte utgör ett hot för Kunden, hens hälsa eller hens ekonomiska situation.
2.3.5. Användningsbegränsningar
a) Om något av dessa villkor bryts med avseende på Kundens kontoskapande och kontohantering eller om Speloperatören har ett berättigat skäl att tro att han har åsidosatts av Kunden, förbehåller sig Speloperatören rätten att vägra skapande av ett Medlemskonto, att hålla tillbaka betalningen av vinster och att spendera tillgängliga medel på kontot för uppkomna skador.
b) Kunden bekräftar att Speloperatören fattar de slutliga besluten om huruvida reglerna eller affärsvillkoren har åsidosatts på ett sätt som resulterar i ett uteslutande eller ett permanent förbud från att delta i Speloperatörens erbjudande.
2.3.6. Varaktighet och Uppsägning av Kontot
a) Kundkontot skapas alltid under en obegränsad period.
b) Kunder kan alltid stänga deras användarkonton. För att stänga ett användarkonto måste Kunden kontakta kundsupporten via e-post: [email protected] Vid stängning av användarkontot efter kundens gottfinnande måste Speloperatören betala hela beloppet från användarkontot till Kundens registrerade bankkonto.
c) Om det inte finns någon noterad aktivitet på ett användarkonto på längre tid än 30 månader betraktas kontot som inaktivt. Speloperatören skall överföra krediten som kan finnas på användarkontot till bankkontot som anges av kunden. Användarkontot kommer att blockeras.
d) Kunden förblir ansvarig, även efter stängning av kundkontot, för alla skyldigheter avseende hens konto. Tipwin kan kontrollera kundkontot även efter stängning.
2.3.7. Kontostänging av Tipwin
I de fall som anges nedan förbehåller sig Tipwin rätten att förklara alla satsningar/vinster ogiltiga, efter Tipwins eget gottfinnande, och att behålla alla balanser som finns på kontot, inklusive bonusutbetalning eller annan reklamkredit, för att säga upp avtalet och/eller inaktivera tillhandahållande av tjänster/kontot - även tillfälligt:
a) Om kunden bryter mot dessa Allmänna villkor;
b) Om kunden tillhandahåller falska eller vilseledande uppgifter;
c) Om kunden inte lyckades slutföra den nödvändiga identifieringen, dvs. verifieringsproceduren;
d) Om kundens namn inte överensstämmer med namnet på kredit- eller EC-kortet eller andra betalkonton som används för insättningar och eventuella uttag hos Tipwin;
e) Om kunden har mer än ett aktivt konto hos Tipwin (innehavande av ett kundkort utgör inte ett ytterligare konto utan ett underkonto, den så kallade "plånboken") och omfattas därför inte av denna bestämmelse;
f) Om kunden misstänks för manipulation eller penningtvätt; om kunden använder pengar som härrör från kriminella, olagliga eller inte legitima aktiviteter för spelet;
g) Om kunden har gjort sitt kundkonto tillgängligt för en tredje part;
h) Om under kontoöppningen eller spelet kunden agerar i hemlighet på uppdrag av en tredje part, som är den verkliga ägaren.
2.3.8. Panträtt
Kunden samtycker till att Tipwin - för att säkra alla sina nuvarande, framtida och villkorade fordringar från affärsförhållandet - kan hävda sin panträtt på sin kreditbalans såväl som på sina andra berättigade fordringar som härrör från spelavtalet.
2.3.9. Kreditbalans
Det är inte möjligt att överföra kontot till en annan spelare eller sälja det till en annan spelare. Det är inte möjligt att överföra pengar, spelpoäng eller liknande kreditbalanser från ett konto till ett annat.
2.3.10. Avslag på kontoöppning
Tipwin är lagligt skyldigt att samla in de uppgifter som lämnats in under registrering hos det nationella Spelpaus-spelarspärrsystemet. Begäran om kontoöppning av personer som ingår i spärrsystemet kommer att avvisas.
Vidare avvisar Tipwin alla avtalsförhållanden med politiskt utsatta personer (PuP), deras familjemedlemmar, personer som är listade i FN:s sanktionslista och deras familjemedlemmar. Om en (tidsfördröjd) verifiering av kunden, avseende hens PuP- eller sanktionsstatus, avslöjar att kontoinnehavaren representerar en sådan person, förbehåller sig Tipwin rätten att avveckla alla avslutade satsningar, dvs de genomförda transaktionerna av detta kunden bakåt, för att stänga kundkontot som öppnades under tiden och för att lämna in en misstänkt aktivitetsrapport om omständigheterna till berörda myndigheter som bekämpar penningtvätt.
Dessutom är Tipwin har frihet att avvisa förfrågningar om kontoöppning utan att ange skäl.

2.4. Insättningar och Uttag

a) Vinsten betalas ut endast när spelkupongen har återlämnats. Vinsten beräknas genom att multiplicera oddsen för spelhändelserna och insatsen minus de administrativa kostnaderna och avgifterna, där detta krävs enligt lag.
b) Förutsättningen för utbetalningen är att utfallet av spelevenemanget har spelats korrekt. Rätten till utbetalningar eller återbetalningar av vunna spelkuponger är giltig i 30 dagar, annars är utbetalningar eller återbetalningar inte möjliga. Genom att placera en satsning accepterar kunden spelreglerna i den nuvarande giltiga versionen. Genom att lägga in en satsning förklarar kunden att hen har fyllt 18 år och inte har någon kunskap om manipulation eller fixering gällande satsningar eller resultat av spelevenemang. Speloperatören förbehåller sig rätten att annullera satsningar om det finns rimlig misstanke om manipulation eller bedrägeri av en spelare eller en tredje part (t.ex. satsning av spel efter den faktiska starten av evenemanget eller känt resultat av spelevenemanget); vid en kombinationssatsning kommer hela satsningen att avbrytas.
1) I händelse av insättningar eller uttag, om kunden misstänks för manipulation eller penningtvätt, förbehåller sig speloperatören rätten att begära ytterligare dokumentation från kunden enligt följande:
 • bevis på ägande av betalkontot.
2) Om kunden använder ett betalkort som inte är i hens ägande vid insättning förbehåller sig speloperatören rätten att begära följande:
 • att kunden uppfyller Fastställande av ansvar med underskrift av den person vars kort kunden använder;
 • att kunden skickar ett personligt dokument av den person vars kort kunden använder.

2.5. Bonusar

Speloperatören har rätt att införa en bonus för vinstsatsningar. Bonusen gäller endast för registrerade kunder. Alla spelsatsningar som mottas innan uppsägning av bonusar beviljas giltig bonus. Vid annullering eller tillämpning av ett odds av 1.00 enligt gällande regler kommer samma evenemang fortfarande att gälla för det minimal antal val som krävs för att få bonusen. Eventuellt bonusbelopp kommer att skrivas ut på spelkupongen så att alla deltagare är medvetna om det.

2.6. Ansvar (Uppenbara Fel och Teknologi)

a) Speloperatören tar inget ansvar för typfel orsakat av honom eller tredje part, mänskliga fel eller uppenbara fel som orsakar en felberäkning av odds. I sådana fall har speloperatören rätt att korrigera fel och annullera satsningarna som lämnats in med sådana fel, eller efter eget gottfinnande betala ut en satsning enligt rätt odds även om felet har upptäckts efter evenemangets slut. Detta innebär att även falska odds kan korrigeras efter att det konstaterades att de var felaktiga vid tidpunkten av satsning av spel. I dessa fall kommer spelet att behandlas som om satsningar lämnades in med korrekta odds.
b) Uppenbara fel är t.ex.
 • Om oddsen skiljer sig avsevärt från den genomsnittliga marknaden;
 • Om insatsen placeras i det ögonblick då resultatet av spelevenemanget redan är känd men oddsen inte har justerats;
 • Om handikapp eller marginaler skiljer sig från de vanliga värdena;
 • Om spel på alla evenemangs resultat säkerställer en säker insats;
 • Om insatsen har kompletterats på grund av ett fel efter att evenemanget redan har börjat;
 • Om, särskilt, ett misstag vid förberedelserna av spelevenemanget är baserat på en teknisk defekt.
c) Om spelmjukvarufel eller funktionsfel inträffar på Speloperatörens egna system eller system som har gjorts tillgängliga för andra kommer alla matcher och evenemang som berörs att förklaras ogiltiga. Kunden har rätt till en full återbetalning av spelinsatsen. Speloperatören ansvarar inte för dessa programvarufel.
d) Varje kund som har upptäckt ett fel i spel- och spelsatsningsmjukvaran är skyldig att omedelbart kontakta Speloperatören via e-post: [email protected]
e) Dessutom åtar sig Speloperatören ingen garanti för att de tillhandahållna informationstjänsterna (till exempel resultatmeddelanden via e-post och annat innehåll) är korrekta och uppdaterade. Dessutom tillhandahålls live-resultat, statistik samt mellanresultat av live-spelsatsning utan garanti.
f) För varje enskild situation kommer Tipwin att överväga om en ansvarsfriskrivning är rimlig eller inte. Undantag från överväganden skulle vara vid avsiktlig och grov vårdslöshet gentemot Tipwin Ltd.

2.7. Gränser

a) Speloperatören har rätt att specificera en maximal insats för enskilda evenemang såväl som för spelkuponger.
b) Den totala möjliga utbetalningen för varje singlesatsning, kombination eller systemsatsning är begränsad. Speloperatören kan ställa in olika maximala vinster för olika singlesatsningar, kombinationsspel eller evenemang. Maximal utbetalning för en inlämnad insats visas på spelkupongen.
c) Den maximala utbetalningen per kund och per vecka är 50 000,00 euro för alla satsningar.
d) Det är inte tillåtet att kringgå begränsningarna genom att spela flera identiska satsningar. Om kunden placerar flera identiska satsningar (även med olika kombinationer eller systeminsatser), gäller för dessa satsningar samma begränsning av den maximala utbetalningen som för andra placerade satsningar.
e) Oavsett obehörigt överskridande av den maximala utbetalningen, gäller följande begränsning om man vinner mer identiska satsningar (vinstgräns).
Om den totala vinsten för alla insatta satsningar överstiger den maximala vinsten på 50 000 euro kommer det korrekta beloppet för maximal vinst endast betalas ut i förhållandet mellan maximal utbetalning och insättning av det specifika spelet. För att beräkna vinsten följa det nästa exemplet:
Exempel: 8 satsningar lämnas in med odds av 15.00 med en insättning på 500,00 euro vardera. Utbetalningsbeloppet, om spel blir vinnande, är 60 000 euro (8 x 500,00 x 15.00 = 60 000) med 6 000 euro. Enligt beräkningen ska 7.500 euro betalas per vunnet spel. Vinsten är dock begränsad till 6 250 euro (50.000: 8 = 6.250 euro) per spel. Vinsten på 500 euro läggs till vinsten. Betalningen per spel är i detta fall 6.750 euro.
f) Betalningar på alla konton är som standard begränsade. Varje spelare kan ställa in ytterligare gränser för kontot som ligger inom Speloperatörens begränsningar. Under kontot kan man välja inställningar för begränsningstyp (insats- eller vinstgräns), begränsnings varaktighet (daglig, veckovis eller månadsvis) och begränsningsbelopp. När begränsningar har ställts in kan de inte återkallas förrän det utgångsdatum för vilket de har ställts in.
g) Tipwin förbehåller sig rätten att införa individuella begränsningar för varje spelare om det finns tecken på problematisk eller överdriven spelbeteende. Om detta är en sänkning av gränsen sker detta med omedelbar verkan. En ökning av spelarens gränser blir först aktiv efter sju dagar.

2.8. Specialregler Online

a) Alla betalningar till och från onlinekontot måste göras med tillgängliga betalningsmetoder och tjänster samt tillgängliga valutor. Kunden har ingen rätt till ränta. Tillgängliga betalningsmetoder för kunden finns på webbplatsen. Kunden måste se till att alla betalningar till kontot görs av en betalningskälla för vilken den registrerade kunden är den utsedda kontoinnehavaren. Om kunden gör en insättning på eller debiterar från sitt konto i en annan valuta kommer den speloperatören applicera valutakurser som är giltiga vid tidpunkten av insättningen eller debiteringen och detta kan bli föremål för en låg konverteringsavgift.
b) Betalningar i Internetdistributionen sker via banköverföring till det referenskonto som specificeras av kunden om detta tillåter den valda insättningsmetoden.
c) Transaktionsavgifter kan ske för Kunden enligt informationen på webbplatsen. Speloperatören förbehåller sig rätten till ytterligare undersökningar för uttag som överstiger ett visst belopp.
d) I händelse av att en insättning har gjorts med ett stulet kreditkort, eller misstänks vara bedrägeri, förbehåller Speloperatören sig rätten att blockera kundens konto och att undanhålla alla medel på kontot samt vinster.
e) Kundinsättningar lagras på segregerade bankkonton, men de är en del av Speloperatörens tillgångar vid insolvens. Detta motsvarar kraven för separering av Kundinsättningar på nivån: grundläggande separering.
f) För att spela spel med riktiga pengar eller för att placera en spelsatsning måste Kunden sätta in "riktiga pengar" på kontot med hjälp av en av de metoder som anges av oss. Speloperatören och/eller förmedlarna krediterar sådana medel på kontot efter det faktiska mottagandet av pengarna. Insättningar på kontot kan vara föremål för begränsningar för lägsta och högsta belopp som är baserade på kundens historia hos speloperatören, insättningsproceduren och andra faktorer som uteslutande bestäms av oss.
g) Kunden kan när som helst begära ett uttag från sitt konto om alla betalningar har mottagits. Speloperatören förbehåller sig rätten att betala det begärda uttaget delvis eller helt via samma betalningsmetod och i samma valuta som de relevanta betalningarna gjordes.
h) Speloperatören garanterar varken uttryckligen eller underförstått kvalitetskraven, lämpligheten, fullständigheten eller noggrannheten av webbplatsen eller datorprogramvaran.
i) Speloperatören tar inget ansvar för fall av datorfel, störningar i telekommunikationstjänster eller Internet-anslutningar eller kundernas försök att delta i spel med hjälp av metoder, medel eller sätt som strider mot Speloperatörens programvara.
j) Speloperatören kan inte alltid garantera en felfri onlinetjänst, men kommer att korrigera rapporterade fel så snart som möjligt. Om ett fel inträffar kommer du att bli ombedd att meddela det via e-post eller skriftligen till Speloperatörens kundservice.
k) Speloperatören förbehåller sig rätten att tillfälligt avstänga hela sin webbplats eller dess delar för specifika ändamål. Speloperatören har rätt, men är inte skyldig att meddela en sådan avstängning så tidigt som möjligt. I detta fall kommer webbplatsen att tas i drift så snart som möjligt efter en tillfällig avstängning.
l) I händelse av fel på webbplatsen förklaras alla spel ogiltiga.

2.9. Särskilda regler Butiker

a) Speloperatören accepterar kontanter från kunder endast i spelbolag, om de tidigare har registrerats av Speloperatören och använder dessa pengar direkt i spelbutiken för att placera en insats eller för att kreditera detta belopp på kundkontot.
b) När kunden betalar en insats med kontanter i en butik, får hen en spelkupong där det betalda beloppet visas. Vid en kontantinsättning registrerar Speloperatören insättningen i kundens databas bara för att, bland annat, göra en kartläggning av spelbeteendet så att Kunden kan förstå sitt spelbeteende.
c) I händelse av att spelkupongen som har utfärdats i en butik och betalats med kontanter vinner kommer det endast att betalas kontant och endast i utbyte mot spelkupongen. Speloperatören registrerar utbetalningen i kundens databas.
d) Om en Kund gjorde spelsatsningar, insättningar och uttag med hjälp av ett personligt kundkort kan dessa transaktioner endast utföras av registrerade kunder och endast efter inlämnande av det registrerade kundens kundkort.

2.10. Integritetspolicy

Genom att delta i spelet förklarar kunden att hen har fått Tipwin Data Protection Directive som är giltigt för respektive försäljningskanal, online och stationärt, och att hen har läst och godkänt de lagliga bestämmelserna i Tipwin Data Protection Directive. Senast vid spelsatsningen (online och stationär) förklarar kunden att hen samtycker, dvs genom sitt beteende, med Tipwin Data Protection Directive.

2.11. Bestämmelser mot penningtvätt

Alla transaktioner ska undersökas med tanke på eventuella försök om penningtvätt, och alla relevanta misstänkta fakta ska kontrolleras. Om kunden sätter in 2000 EUR eller mer förbehåller sig speloperatören rätten att begära det följande:
 • Välståndskällan.
All misstänksam aktivitet när det gäller betalning av en kund vid stationär försäljning eller på ett konto kan leda till att kunden rapporteras till lämplig statlig myndighet och att saldot på spelkontot fryses. Det är också möjligt att stänga spelkontot och förverka pengar. Både spelorganisatören och spelagenten är ansvariga enligt ländernas Penningtvättlagar. Enligt dessa kan det begäras att varje kunds identitet ska kontrolleras och fastställas innan en satsning görs. Om du som kund inte tillhandahåller sådana uppgifter kan inget avtalsförhållande upprättas.

2.12. Ersättning för skadestånd

a) Om kunder bryter mot någon bestämmelse i dessa Villkor eller om Speloperatören har en rimlig grund att misstänka det, förbehåller sig speloperatören rätten att inte öppna, suspendera eller stänga ett användarkonto, undanhålla betalning av vinster och använda pengar på kontot för eventuella skador orsakad av kunderna.
b) Dessutom förbehåller Speloperatören sig rätten att hävda skador som uppstår till följd av Kunders beteende mot speloperatören själv, hans anställda och avtalspartners mot kunden. För detta ändamål kan tredje parts rättigheter överföras till speloperatören och hävdas mot kunden.

3. Allmänna spelregler

3.1. Speltyper

a) Head to Head Att satsa på Head to Head innebär att välja vilket av de två motsatta tävlande eller två motsatta lag som vinner ett visst spel. Om ett resultat som inte kan utvärderas i denna satsning (t.ex. oavgjort, dött lopp) kommer insatsen att anses ogiltig och utvärderas med ett odds av 1.00. Om det inte finns någon specifik regel för en viss sport som Head to Head-satsningar erbjuds ska följande allmänna regel tillämpas: för en giltig Head to Head-satsning måste båda motsatta kandidater delta i evenemanget (från början). Om en eller båda motstående tävlande inte deltar, kommer insatsen att utvärderas med ett odds av 1.00. Om alla tävlande kandidater faller ut från tävlingen tidigt , oavsett orsak, kommer insatsen att betraktas som förlorad. Om en av spelarna faller ut tidigt, och den andra avslutar loppet regelmässigt, betraktas den tävlande som slutade tävlingen regelmässigt som vinnaren. Särskilda regler för utvärdering av Head to Head-satsningar gäller för närvarande för motorsport, golf och vintersport.
b) Den första/sista målgöraren Spel på den första och sista målgöraren kan erbjudas separat. Speloperatören strävar efter att erbjuda odds för alla spelare som deltar i ett spelevenemang. Om Speloperatören inte erbjuder ett odds för enskilda spelare är det möjligt att skicka en begäran. Om det finns en möjlighet kommer speloperatören att erbjuda oddsen och spel kommer att behandlas som vinnande satsningar, om spelaren gör det första/sista målet. Satsningar på den första målgöraren på spelare som ersätts eller diskvalificeras innan det första målet betraktas som förlorade. Satsningar på "första målgörare" på spelare som inte startade från början av evenemanget kommer att betraktas som ogiltiga, utvärderas med ett odds av 1.00, och insatsen kommer att återbetalas. Detsamma gäller för spelare som kommer in i fältet efter det första målet, förutom när det gäller ett eget mål. I detta fall är satsningarna fortfarande giltiga. Alla spelare som deltog i evenemanget kommer att erbjudas för att satsa på "Sista målgörare".
Om det finns tvivel om målgörarna följer utvärderingen av satsningen den officiella bekräftelsen av målgöraren. Senare ändring ska inte beaktas:
 • Egna mål räknas inte,
 • Övertid räknas inte,
 • Om spelet avbryts kommer alla satsningar på "den sista målgöraren" att anses ogiltiga och utvärderas med ett odds av 1.00.
c) Icke deltagande av de tävlande och oddsförändringar Om vid evenemang med en viss grupp (till exempel motorsport) fler favoriter inte deltar, förbehåller sig Speloperatören rätten att justera oddsen för de återstående konkurrenterna enligt "Tattersalls regel 4 (c)". Detta innebär att Speloperatören justerar oddsen för de återstående tävlande så att marknadsodds, som berodde på frånvaron av tävlande mindre än 100%, motsvarar det ursprungliga spelerbjudandet. Efterföljande justering av odds i detta fall avser enbart satsningar som har placerats efter den officiella publiceringen av kandidaternas icke-deltagande och erkännande av detta faktum av Speloperatören.

3.2. Live-spel

a) Speloperatören erbjuder live-spelsatsning också under spelevenemanget (live-spelsatsning som resultatsatsning). För live-spelsatsning gäller följande regler utöver ovanstående regler.
b) Förutom det vanliga erbjudandet erbjuds live-spelsatsning på egna gränssnitt uteslutande före och under evenemanget. Oddsen uppdateras ständigt enligt spelets gång.
c) Visning av evenemangets nuvarande situation (minuter, resultat, set) fungerar endast som orientering. Av tekniska skäl motsvarar denna visande inte alltid den exakta eller officiella starten av evenemanget. För utvärderingen av spel är det bara det faktiska tillståndet vid tidpunkten av spelsatsning relevant. Om en satsade spel anses ogiltig enligt spelvillkoren kommer den att utvärderas med ett odds av 1.00 och insatsen kommer att återbetalas. Varje live-spelsatsning som placeras efter att det faktiska resultatet av händelsen redan har inträffat eller efter att händelsen är avslutad kommer att betraktas som ogiltig. Evenemangets faktiska tidpunkt är alltid relevant, inte visande på live-gränssnittet. Speloperatören kan erbjuda återköp för placerade live-spel. Återköpsvärde är resultatet av en insats minus ett variabelt visst belopp X. Speloperatören är inte skyldig att återköpa en live-spel.
d) Alla live-spel som faktiskt beslutades och utvärderades korrekt (dvs resultatet är redan känt) är giltiga och kommer att utvärderas, oavsett efterföljande avslutande av evenemanget/turneringen. (Observera dock specifikationen "Fel"!)
e) Live-spel utvärderas i enlighet med resultaten, som är kända omedelbart efter spelsatsning. Senare förändringar (t.ex. resultat som antas av en jury efter evenemanget) påverkar inte utvärderingen av live-spel. Alla resultat är hämtade från officiell statistik från specifika ligor och är dessutom baserade på TV-bilder av live-evenemang. Om informationen från Speloperatören om resultat från TV-sändning skiljer sig från resultaten från officiell statistik, kommer live-spel att utvärderas enligt Speloperatörens statistik som bygger på evenemangets faktiska förlopp, om inte annat anges. Spelsatsning på spelare som inte har deltagit i evenemanget kommer att betraktas som ogiltiga och utvärderas med ett odds av 1.00. Alla satsningar som placerats på vinstmarknader, slutresultat eller handikapp på evenemang som slutar oavgjort, utan att detta alternativ erbjuds, kommer att betraktas som ogiltiga.
f) I händelse av att en live-match övergavs tillämpas särskilda regler för utvärdering av spel- Undantag är spel som beslutades innan det faktiska avbrottet. Dessa är giltiga.
g) Om en händelse från live-erbjudandet avbröts, men fortsätter inom 48 timmar från evenemangets originalstart, förblir alla spel giltiga. Obeslutna satsningar på live-evenemang som inte kan fortsätta under 48-timmarsperioden kommer att utvärderas med ett odds av 1.00.

3.3. Sportrelaterade specialregler

För specifika sporter eller spelsatsningar gäller följande specialregler som kan skilja sig från de rådande reglerna för live-spel.
a) Fotboll Alla satsningar utvärderas utifrån resultatet efter den officiella speltiden i slutet av de vanliga 90 minuterna, såvida Speloperatören inte har angett något annorlunda (spelsatsningsresultat). Detta inkluderar stopptiden som domaren ställer in för avbrott, men inte en eventuell förlängningstid, straffsparkar eller Gyllene mål, om Speloperatören inte anger något annat vad gäller satsningen. Kundens skyldighet är att känna till speltiden, så att klagomål om tiden för en annonserad match för vilket ett spel erbjuds inte beaktas för återbetalning av spelet. Speloperatören är inte ansvarig om en match med en officiell start och speltid inte har startats vid ordinarie starttid och inte har spelats i ordinarie tid (orsaken är irrelevant). Alla vänskapsmatcher utvärderas utifrån spelets faktiska resultat (utan förlängningstid), oavsett om 90 minuter har spelats eller inte. Om till exempel domaren avslutar en vänskapsmatch i den 88: e minuten kommer matchen att utvärderas enligt slutresultatet som om matchen officiellt hade spelat på heltid och satsningarna utvärderas baserat på resultatet. Undantag från denna regel är vänskapsmatcher,vars uppskattade speltid skiljer sig betydligt från den spelade tiden, liksom spel som har spelats i ett annat format (som spel 3x45 min., 1x45 min., 2x30 min., 2x60 min.). I detta fall förklaras satsningarna ogiltiga och utvärderas med oddset 1.00. I händelse av att ett spel spelas i formatet 3x30 (t.ex. en vänskapsmatcher), utvärderas alla satsningar på första/andra halvtid (och andra relaterade satsningar) som matchens speltid var 2x45 minuter. Spel som hänvisar till första halvlek utvärderas i matchens 45:e minut. Alla satsningar på avbrutna evenemang som inte fortsätter inom 48 timmar efter evenemangets originalstarttid eller för vilka en ny starttid som inte är inom 48-timmarsperioden tillkännages, kommer att utvärderas med ett odds av 1.00. Alla satsningar som inte påverkades av avbrottet kommer att utvärderas enligt odds som var giltiga vid spelsatsnings tidpunkt. För marknader där satsningarna nedan är tillåtna gäller följande regel: Röda och gula kort som tilldelas personer som inte är aktiva spelare på fältet (ersatta spelare, spelare på bänken, tränare och annan expertpersonal, etc.) eller som tilldelats efter ordinarie tid beaktas inte. Hörn som tilldelas men som inte utförs beaktas inte. Head to Head-satsningar är giltiga om båda spelarna börjar evenemanget; annars kommer satsningen att betraktas som ogiltig och utvärderas med ett odds av 1.00. Vinnaren av Head to Head-spelet är spelaren som har gjort fler mål under den ordinarie matchtiden (egna mål tas inte med i beräkningen).
b) Tennis I händelse av avbrott av matchen på grund av att en av de tävlande avgår (diskvalifikation, skada, överlämning etc.) är spelsatsningar ogiltiga. Live-satsningar som beslutas vid avbrottet är giltiga. Live-satsningar kan erbjudas för game, set och resultat. Live-satsningar på resultatet för en viss del är giltiga om den del av evenemanget avslutas regelmässigt. Om evenemanget avbryts och inte startar igen förrän det officiella slutet av turneringen är spelet ogiltigt. Om ett avbrutet evenemang fortsätter inom turneringen är spelet giltigt. För dubbel i tennis, såväl som för matcher som beslutas med ett "tie-break", i fallet av resultatet 1:1 i set, tillämpar regeln att game som spelas till 10 poäng med två poängsskillnader betraktas som tredje set och räknas som ett game. Alla spel kommer att behandlas efter de officiella resultaten av matcherna blir kända. Om en match ges upp av en av spelarna (skada, överlämnande, diskvalificering, osv.) när som helst före matchens slut, kommer spelet att ogiltigförklaras och avgöras till odds 1,0. Spelen som placeras innan matchen överges (t.ex. 1:a setets vinnare, mer/mindre Gamma...) kommer att behandlas enligt giltiga odds vid den tidpunkt då insatsen placerades.
c) Handboll Spel avser evenemangets ordinarie tid, såvida inget annat anges. Live-satsningar på resultatet av en del av evenemanget är giltiga om den delen slutar regelmässigt. För denna typ av satsning är endast det resultat som uppnås i motsvarande del av evenemanget giltigt.
d) Volleyboll Spel relaterar till resultatet efter regelmässigt spelat antal set, såvida inget annat anges. Live-satsningar på vinnaren av setet är giltiga om setet genomförs regelmässigt.
e) Basketboll Alla satsningar inkluderar möjlig övertid. Live-satsningar på resultatet av en del av evenemanget är giltiga om den delen genomförs regelmässigt. Endast utfallet vid slutet av ordinarie tid enligt tävlingens relevanta regler, såvida inte Speloperatören redan hade angett i spelerbjudandet att slutresultatet räknas för ett evenemang.
f) Ishockey Spel avser evenemangets ordinarie tid, såvida inget annat anges. Live-satsningar på resultatet av en del av evenemanget är giltiga om den delen slutar regelmässigt. För denna typ av insats är endast det resultat som uppnås i motsvarande del av evenemanget giltigt. Endast de spel som satsades på resultatet i ordinarie tid är giltiga, såvida inget annat anges.
g) Baseboll Baseboll utvärderas efter att minst 5 innings har spelats eller efter 4.5 innings när hemmalaget leder. I detta fall beaktas resultatet vid avbrottet. Om evenemanget avbryts före kommer det att utvärderas med ett odds av 1.00 och insatsen kommer att återbetalas. Om evenemanget slutar oavgjort (t.ex. Vårträning), kommer insatsen att utvärderas med ett odds av 1.00 och insatsen kommer att återbetalas. Om händelsen inte startar den dag som den var planerad för kommer den att utvärderas med ett odds av 1.00.
h) Boxning Med gonggongen i den första ronden anses det att matchen har påbörjat, annars utvärderas alla satsningar med ett odds av 1.00. Om matchen slutar oavgjort utvärderas alla satsningar med ett odds av 1.00. Tekniska knockouts och diskvalifikationer behandlas som K.O. Om en deltagare inte svarar på ljudet från gonggongen och inte fortsätter slåss räknas den föregående ronden som kampens slut.
i) Golf Vinnarspel Om en spelare startar turneringen, kommer hen att betraktas som en deltagare även om hen inte spelar turneringen till slutet. I fall att evenemanget av någon anledning inte äger rum och satsningen redan har lämnats in, kommer det att annulleras och utvärderas med ett odds av 1.00 och insatsen kommer att återbetalas. Head to Head-satsningar är giltiga om båda spelarna deltar i turneringen. Om spelarna från Head to Head-satsningar inte kommer in i turneringen kommer spel att vara ogiltiga och utvärderas med ett odds av 1.00. Spelsatsning på matchturnering Den bäst placerade spelaren i slutet av turneringen är vinnaren. Om en spelare av någon anledning inte deltar i en turnering för vilken hen har registrerats kommer satsningen att betraktas som ogiltig och utvärderas med ett odds av 1.00 och insatsen kommer att återbetalas. Alla satsningar som görs på spelare som missar "cut" kommer att betraktas som förlorade. Om båda spelarna missar "cut" betraktas spelaren med lägsta poäng (slag) i "cut" som vinnare. Om en spelare diskvalificeras innan "cut" eller efter att båda spelarna fortsätter efter "cut" betraktas den andra spelaren som vinnare. Om en spelare diskvalificeras efter "cut", och den andra spelaren inte fortsätter efter "cut" är vinnaren den diskvalificerade spelaren, som fortsatte efter "cut". Turneringsgruppspelsatsning Spelaren med den bästa rankningen är vinnaren av turneringen. Om spelare eller grupp inte deltar, betraktas spel som ogiltiga. Om ingen av de listade spelarna fortsätter efter "cut" betraktas spelaren med lägsta poängräkning som vinnare. Om fler spelare har samma antal slag kommer "Dött lopp" att tillämpas. Regler för Dött lopp kommer att tillämpas utom när vinnaren bestäms av slutspelet. Kommer spelaren X fortsätta efter "cut"? Från det ögonblick en spelare startar kommer spelet att behandlas som hen hade deltagit i tävlingen, även om hen inte avslutade ronden. Officiella resultat är avgörande för att bestämma vinnaren. 1:a/2:a/3:e/4:e rundan, 3 bollar Om en spelare inte startar rundan alls kommer satsningen att annulleras och återbetalas till odds på 1,00. Om en spelare startar men inte slutför rundan anses satsningen vara förlorad. Vinnaren utses baserat på det lägsta antalet slag (poäng) för en avslutad runda. Om spelarens plan (schema) ändras kommer satsningen att annulleras och återbetalas till odds på 1,00.
j) Friidrott och Simning Spel utvärderas om den registrerade deltagaren är på startplatsen, oavsett om hen deltar i möjliga finaler. Om en deltagare, oavsett orsak, inte deltar i finalen, utvärderas satsningarna därmed som förlorade. Om starten av ett evenemang skjuts upp, kommer spel att gälla tills evenemanget är avslutat eller officiellt avbrutet.
k) Motorsport (t.ex. Formel 1) Om en registrerad deltagare deltar i tävlingsförberedelserna, t.ex. kvalet för loppet, men börjar inte i loppet, betraktas spelet som förlorat. Annars kommer satsningen att utvärderas med ett odds av 1.00. Vinnaren av en Head-to-Head-satsning är föraren med bättre ranking i slutet av loppet, förutsatt att båda förarna var på startplatsen. Om båda förarna drar sig ur loppet, betraktas föraren som har avslutat fler varv som vinnare. Om båda förarna ska dra sig ut i samma omgång, betraktas föraren med bättre ranking i det senast genomförda varvet som vinnare.
l) Vintersporter Ordningen på den första officiella utgivningen av rankningen av organisatören kommer att betraktas som resultatet av händelsen, såvida inte eventuella ändringar publiceras i samband med felaktigt resultat. Om en tävlande ger upp innan evenemangets start kommer alla satsningar anses ogiltiga och utvärderas till ett odds av 1.00. Spel på backhoppning startar med kvalificeringshopp. Om början av ett vintersportevenemang eller en del av det skjuts upp på grund av orsaker utanför kontrollen (force majeure), förblir satsningarna giltiga tills hela spelevenemanget är regelmässigt avslutat eller officiellt avbrutet. I händelse av en platsändring på grund av ändringar av det officiella startdatumet kommer alla satsningar att förklaras ogiltiga och utvärderas till det odds av 1.00. Avbrutna händelser som har flera anslutna avsnitt utvärderas enligt resultaten från de enskilda avsnitten av händelsen som har avslutats regelmässigt. Förutom de allmänna villkoren för head-to-head-satsningar på vintersportevenemang som består av flera anslutna avsnitt tillämpar även följande specialbestämmelser: Om ingen av tävlande i en head-to-head-satsning avslutar evenemanget regelmässigt betraktas den tävlande med bättre ranking i det officiella uttalandet av evenemangsorganisatören som vinnare. Head-to-Head-satsningar anses vara ogiltiga om båda tävlande avslutar evenemanget med samma antal poäng. Om en av tävlande drar sig före evenemangets slut anses den tävlande som avslutar vara vinnare. Om båda tävlande drar ut innan slutet av evenemanget betraktas spelet som förlorad. Enligt dessa bestämmelser utvärderas satsningar på enskilda delar av evenemanget (första eller andra rond, första och andra hopp, etc.). I alla andra fall sker utvärderingen av head-to-head-satsningar enligt den allmänna Villkor.

4. Allmänna spelregulationer (utvärderingar)

Följande regler gäller för utvärderingen av ett spelresultat:
a) Resultaten som meddelades omedelbart efter avslutandet av spelevenemanget (t.ex. prisutdelning, förutsatt att detta äger rum direkt efter spelevenemanget);
b) I fotbollsmatcher är resultatet efter 90 minuter (ordinarie speltid), i ishockeymatcher, resultatet efter 60 minuter (ordinarie speltid) avgörande. Därför har möjlig övertid eller straffläggning ingen betydelse för spelavtalet, såvida parterna inte har ingått ett alternativt avtal genom anteckningen i speloperatörens register (t.ex. Eurocup - ökningsspel);
c) Om två eller flera tävlingar av samma typ (t.ex. två storslalom) äger rum på samma plats, gäller alla satsningar som har placerats före början av det första spelevenemanget endast för det första evenemanget, såvida inte andra regler har uttryckligen överenskommits;
d) I fallet med ett dött lopp (2 eller fler lika placerade parter) delas utbetalningarna i enlighet därmed (t.ex. insats 100, odds för vinnaren: 1.8 gör en spelbetalning av 180). Därför är med två vinnare betalningen 90 vardera och med tre vinnare 60 vardera). Vid spelevenemang där bara finns två startare (lag) (t.ex. i en träningsduell) och det inte finns några odds för spel som slutar oavgjort delas utbetalningarna för dött lopp inte utan hela insatsen återbetalas.
e) Om ett spelevenemang äger rum i enlighet med de nuvarande Allmänna spelreglerna och om en deltagare eller ett lag inte deltar i evenemanget ska spelkontraktet förbli giltigt enligt "spela eller betala"-principen; detta innebär att satsningar på utebliven deltagare eller uteblivet lag förloras.
Om fler spelevenemang kombineras ("kombinationsspel") gäller följande:
a) Om ett eller flera spelevenemang avbryts, stoppas tidigt eller inte äger rum av andra skäl utan ett tillägg som utförs för punkt 5.9c eller utan en officiell utvärdering för punkt 5.9d, värderas detta/dessa evenemang med oddsen 1,00. Detta gäller också för tennismatcher som avslutas med w.o.
b) Om alla spelevenemang avbryts, stoppas tidigt eller inte äger rum på grund av andra skäl, utan ett tillägg som utförs för punkt 5.9c eller utan en officiell utvärdering för punkt 5.9d, kommer spelavtalet att annulleras i efterhand och insatsen måste återbetalas. Detta gäller också för tennismatcher som avslutas med w.o.
c) Om avtalet ingås först efter början av en eller flera evenemang gäller oddsen 1,0 för dessa evenemang; detta är inte giltigt för vad som anges i punkt 5.9b, 2:a meningen. Om spelet avslutas först efter början av alla evenemang, gäller punkt 5.9b motsvarande.

5. Allmänna spelbestämmelser

1. Parterna i varje spel är spelleverantören (Tipwin Limited, 3rd Floor, 126, Pjazza Antoine De Paule, Paola PLA 1264, Malta (EU)) å ena sidan och spelkunden å andra sidan. Det är absolut förbjudet för barn och minderåringar att satsa. Spel kan placeras på förekomsten av ett spelevenemang som bestäms av speloperatören.
2. Spelorganisatören har tydligt visat de aktuella spelreglerna i enlighet med gällande lagstiftning i den respektive provinsen.
3. Spelklienten förklarar uttryckligen:
 • att hen är minst 18 år gammal. Vid tvivel har speloperatören rätt att begära personlig identifiering,
 • att hen inte har någon kunskap om resultatet av evenemanget som ligger till grund för respektive spel innan avtalet ingås, samt att
 • medlen som hen använder för att täcka sin insats inte härrör från någon lagligt förbjuden aktivitet och att dessa är fritt tillgängliga för henom,
 • att spelerbjudandena skickas via internet på platsen av hens dator (IP-adressen är avgörande). Speloperatören ska ta emot spel utan undantag på denna plats och förbehåller sig rätten att avbryta spel utan att ange några skäl om placeringen av sportspel på denna plats bryter mot giltiga bestämmelser.
4. Speloperatören ska alltid ha rätt att vägra de enskilda erbjudandena att satsa utan att ange skälen för detta eller att begränsa insatsen innan den accepterar spel och/eller ändra oddsen innan den accepterar spel. Han har också frihet att bestämma bindande odds och utbetalningsgränser för spelklienten.
5. Spelavtal
 • Spelavtalet realiseras efter att speloperatören har accepterat ett erbjudande att satsa.
 • Speloperatörens register ska vara avgörande för tolkningen av avtalets innehåll. I händelse av leverans av en lottsedel accepterar spelklienten riktigheten av denna lottsedel med sitt obestämda kvitto. Påföljande klagomål ska inte accepteras.
 • På eget initiativ har speloperatören rätt att korrigera stavning, beräkning, odds eller andra misstag när som helst och även efter avtalets ingående. Speloperatörens rätt att bestrida avtalet på grund av ett fel påverkas inte.
 • Om det blir uppenbart - efter avtalets ingående - att innehållet i spelavtalet - av någon anledning - varken specificeras eller fastställs, ska spelet vara ogiltigt och insatsen ska återbetalas.
6. Ensidig ångerrätt för spelkunden efter avtalets ingående är utesluten.
7. När speloperatören har överlämnat en spelkupong ska vinster endast betalas ut när den ursprungliga spelkupongen returneras. Speloperatören tar inget ansvar eller betalningsskyldighet avseende förlust eller skada (förstörelse) av spelkupongen. Speloperatören ansvarar inte heller för att verifiera spelkuponginnehavarens rätt. I händelse av satsningsplacering via Internet sker en samstämmiga överlämning av spelkupongen till speloperatören vilken motsvarar den fysiska överlämningen.
8. Spelklienten får inte tilldela några fordringar mot speloperatören enligt spelavtal, mot vederlag eller gratis, att pantsätta sådana fordringar eller avyttra dem i några andra juridiska transaktioner, eller att kvitta sådana fordringar mot de fordringar som görs av speloperatören.
9. I följande fall ska spelet vara ogiltigt och spelavtalet ska retroaktivt anses ha avslutats med ömsesidigt samtycke, med den juridiska konsekvensen att insatsen ska återbetalas till spelklienten:
 • a) Om evenemanget som ett spel placerades på inte äger rum som beskrivs i oddslistan (t.ex. utbytt hemmafältfördel, förutom om hemmalaget praktiserar sin hemmafältfördel av någon anledning på en extern stadion);
 • b) Om spelet placeras efter det evenemang som ligger till grund för spelavtalet har börjat eller inte placeras i enlighet med spelreglerna. Detta gäller dock inte spel där speloperatören på grund av sin natur uttryckligen erbjuder spel efter början av spelevenemanget och som är markerade som sådana, som kan placeras även efter början av spelevenemanget, som är fallet i långsiktiga eller live-satsningar. Tidpunkten för ingående av spelavtalet som fastställs av speloperatören är bindande för spelklienten;
 • c) Om ett spelevenemang avbryts eller inte hålls, såvida inte
  • vid tidpunkten av annulleringen finns ett alternativt datum för spelevenemanget som äger rum inom de efterföljande två kalenderdagarna, beräknat från spelevenemangets ursprungliga start eller
  • spelevenemanget kommer ikapp senare inom ramen av en sportturnering (t.ex. Världsmästerskap, Europamästerskap, nationellt mästerskap, Olympiska spel, tennisturnering osv.).
 • d) Om ett spelevenemang avbryts utan en officiell värdering omedelbart efter avbrottet. Efterföljande ändringar i rankinglistan (t.ex. beslut vid den "gröna bordet") påverkas inte av detta.
 • e) För tennismatcher som avslutas av w.o.

6. Konsumentinformation

6.1. Om vinnande sannolikheter inom sportspel (spel med fasta odds)

6.1.1. Allmänt
Spelsatsning på resultatet av ett sportevenemang (hästkapplöpning, fotboll, formel 1 och många fler) med riktiga, levande idrottsmän skiljer sig från de andra hasardspel, särskilt på grund av olika, tidigare bestämda fasta spelodds som gäller möjliga resultat av ett sportevenemang.
Medan det till exempel alltid är lika troligt att dra ett visst nummer från ett visst antal numren i roulette eller lotteriet, är det möjliga utfallet av en hästkapplöpning (vilket bestämmer vinnaren bland tävlande) eller en fotbollsmatch (vilket bestämmer vinnaren) är inte lika troligt eftersom det alltid finns favoriter och outsider.
För många representerar ens egen utvärdering av chanser lockelse till att spela. Sannolikheterna för naturliga sportevenemang, med riktiga idrottsmän kan säkerligen inte matematiskt "beräknas" exakt.
Här litar alla sportfans och även spelagenter på bedömningar och antaganden. Även när vissa odds verkar lukrativa för dem finns det fortfarande risken att förlora sina satsningar.
6.1.2. Antalet möjliga förutsägelser
När man placerar en sportsatsning är antalet möjliga förutsägelser ("tips") resultatet av summan av utfallsmöjligheterna för det tippade sportevenemanget. Ju högre antalet möjliga förutsägelser för en satsning, desto högre nivå av spelsvårighetsgraden, vilket försämrar den teoretiskt bestämda, "rent beräkningsmässiga" vinstsannolikheten.
De möjliga förutsägelserna för en sportsatsning, till exempel i utfallsformatet "hemmalag vinner-oavgjord-bortalag vinner" (tendenssatsning) var presenterade exakt av dessa tre resultat. Ett av dessa utfall kommer säkert att hända. Genom kombinationen av upp till "n" sportevenemang, som måste förutsägas korrekt i en satsning (kombinerad insats), resulterar ytterligare utfallsmöjligheter enligt följande formel:
3ⁿ
Formeln visar att chanserna att vinna minskar oproportionerligt med de ökande förutsägelserna.
6.1.3. Sannolikhet för förekomst och oddset
Ju mindre sannolikheten för förekomst av ett visst utfall ("hemmalag vinner-oavgjord-bortalag vinner"), desto högre vinstodds. Och vice versa, det är också sant att med ökande sannolikhet för förekomst faller oddsen. Det vinnande oddset "Q" och sannolikheten för förekomst "p" har ett exakt omvänt proportionellt samband.
Q = 1p
och
p = 1Q
Om en "antagen" sannolikhet för ett hemmalags vinst ska uppgå till, exempelvis, 50% (p = 0.5) är oddset till följd av detta 2.0.
Dessutom representerar summan av individuella utfallssannolikheter för ett sportevenemang alltid exakt värdet "1" (= 100%). Detta innebär att ett av de tre möjliga resultatutfallen i en fotbollsmatch (hemmalag vinner-oavgjord-bortalag vinner) säkert måste uppstå. Men om vi totaliserar det omsesidiga värdet av det vinnande oddset (till exempel (hemmalag vinner-oavgjord-bortalag vinner)) för ett evenemang har vi alltid ett högre värde än "1".
6.1.4. Kombinationsmöjligheter
Antal evenemang i ett spel ("förutsägelser") Antal möjligheter "Teoretisk" sannolikheten för att vinna
1 3 33.333%
2 9 11.111%
3 27 3.704%
4 81 1.235%
5 243 0.412%
6 729 0.137%
7 2187 0.046%
8 6561 0.015%
9 19683 0.005%
10 59049 0.002%
I en kombinerad satsning kan du kondensera flera satsningar på olika evenemang till bara en satsning.
Om du gör förutsägelser i en kombinerad satsning för tre evenemang (matcher) uppstår redan 27 olika utfallsmöjligheter. Därmed minskar teoretisk vinstsannolikhet p.g.a. rätt förutsägelse till cirka 3.7 procent, eller, med andra ord, till 1:27.
I händelse av 10 förutsagda evenemang (matcher) i en satsning minskar den vinstsannolikheten, dvs. sannolikheten för att vara rätt, till cirka 1: 50.000 (0.002%). Faktumet att inte alla möjligheter är lika troliga förbättrar de totala chanserna för dig när du satsar. Därför finns det andra vinnande odds för varje resultat.
6.1.5. Sannolikhet för förekomst och oddset
  Hemmalag vinner Oavgjord Bortalag vinner Kvotnyckel
Kvoter 2.00 3.50 3.00  
Ömsesidigt värde 0.50 +0.29 +0.33 =1.22
Förmodad sannolikhet 44% 26% 30% 100%
Det ömsesidiga värdets summa beräknat i exemplet ovan i 1.12 är spelagentens så kallade "kvotnyckel" QT, med vilken oddsen reduceras i förhållande till den antagna sannolikheten av förekomst så att spelagenten kan få sitt eget grepp eller uttag av alla insatser. I detta exempel bör totalt 1-12 euro satsas in för att säkert få tillbaka 1.00 euro; nämligen 0.5 euro på att hemmalag vinner, 0.29 euro på oavgjord och 0.33 euro på att bortalag vinner.
Fasta odds och sannolikheterna i samband med dessa ska alltid endast förbli som antaganden och bedömningar av spelorganisatören, i förhållande till idrottsutövarnas prestanda kapacitet.
6.1.6. Utbetalningskvot och de inställda avgifterna (skatter) för individuella satsningar
Den "beräkningsmässiga" utbetalningskvoten indikerar andelen insatser som bör beräknas ut till deltagarna i spelsatsningen. Ju högre utbetalningskvot, desto lägre är spelagentens kvotnyckel.
Enligt exemplet ovan behåller man den (beräknade) utbetalningskvoten A igen, som ömsesidigt värde av kvotnyckeln.
A = 1Qt = 11.12 = 0.89
I det här exemplet planeras det att fördela 89% av insatserna som vinster.
Om spelagenten debiterar avgifter på spel, oavsett om som ett engångsbelopp per spelkupong eller som procentandel av insatser (premie), för att till exempel täcka spelskatten, ska utbetalningskvoten försämras proportionellt. Vinsterna ska nämligen endast betalas ut på netto insatser, inte på avgifterna. Därför ökar avgifterna "Geb" i form av en tilläggsavgift procentuellt spelagentens kvotnyckel.
Insats 10.00 EUR
Avgift 0.50 EUR
= Tilläggsavgift i % 5.00 %
Tilläggsavgift enligt kvotnyckel 0.05
Tilläggsavgiften enligt den redan beräknade kvotnyckeln indikerar en proportionellt minskad utbetalningskvot på 85% enligt följande formel:
A = 1(Qt + Geb) = 1(1.12 + 0.05) = 0.85
Utbetalningskvoten är betydande för hänsyn över en längre tid. För ett tips kan en insats bara bli "vunnet" eller "förlorat". Hur som helst ökar dina chanser att vinna med den högre utbetalningskvoten. För att jämföra värde för pengar av en spelsatsningstjänst bör du beakta oddsen som erbjuds av spelagent och avgifterna. Den totala utbetalningen, om du vinner, kan trots en avgift för betalning av spelskatten vara högre än utan avgift.
6.1.7. Utbetalningskvoter för kombinationspel
I motsats till enskilda insatser, där man förutsäger resultatet av ett sportevenemang, bör man i kombinationsspel göra flera förutsägelser om minst 2 eller 3, och i allmänhet upp till tio evenemang (matcher). Vad som är så attraktivt i denna typ av satsning är ökningen av de totala oddsen eftersom speloddsen av förutsättningarna multipliceras ömsesidigt. Eftersom oddsen alltid är högre än "1" stiger resultatet av multiplikationen (matematisk "produkt") med antalet kombinerade satsningar. Så kan du redan med de minsta satsningarna uppnå femsiffriga vinstbelopp. Visst ska utbetalningskvoterna för de kombinerade satsningarna också multipliceras ömsesidigt. Utbetalningskvoten är dock alltid lägre än "1". Här minskar resultatet av multiplikationen med det ökande antalet kombinerade satsningar, d.v.s. den totala utbetalningskvoten minskar (baserat på en mindre vinstsannolikhet). Mellan oddsen och sannolikheterna finns det ett redan beskrivet fast samband.
Följande tabell visar de totala utbetalningskvoterna för 1 till 10 kombinerade förutsägelser med olika utbetalningar av 80% och 90%. Den individuella utbetalningskvoten av 80% (eller till och med 90%) är endast möjlig när enskilda satsningar är tillåtna som tips. Ofta finns det en minimal kombinationsskyldighet för förutsägelser med minst 3 spel. Ändå indikerar den minimala möjliga kombinationen av tre spel en beräkningsutbetalning av mer än 50%, vilket fortfarande kan vara mer gynnsamt än i andra spel- eller hasardspelerbjudanden (lotteri, Toto). Om en spelagent tillämpar en mindre kvotnyckel som tillåter en högre utbetalningskvot på så mycket som 90 procent är produkten av de multiplicerade utbetalningskvoterna klart högre. I en minimal möjlig kombination av 3 spel dyker en ännu högre utbetalning på cirka 73% av spelinkomsterna upp, vilket i allmänhet är högre än i många andra spel- och hasardspelerbjudanden. Om en av matcherna som du satsar på inte spelas ska detta tips vara ogiltigt. Oddsen för matchen som inte spelas ska sedan sättas till ett neutralt värde "1", d.v.s. det ska klassificeras som "icke-start". Därmed uppstår ingen nackdel för dig.
Totala utbetalningskvoter i kombinationssatsningar
Antal evenemang i ett spel ("förutsägelse") Kumulerad utbetalningskvot i procent
1 80% 90%
2 64% 81%
3 51% 73%
4 41% 66%
5 33% 59%
6 26% 53%
7 21% 48%
8 17% 43%
9 13% 39%
10 11% 35%
6.1.8. Flerkombinationsspel - systemspel/ackumuleringsspel
För att minska risken av felaktiga förutsägelser kan du placera flera kombinationsspel, som i allmänhet kallas systemspel eller ackumuleringsspel. Därmed kan man faktiskt öka ens egna vinstchanser.
På en spelkupong kan du ange flera tips på matcher samtidigt, för att täcka olika resultat. Om du bara anger ett tips, ska du endast täcka en av förutsägelsemöjligheterna. När du anger flera olika tips, kommer vinnarsannolikheten också att öka. Om det finns två olika tips samtidigt, ska du täcka två sannolikheter, i fallet med tre tips finns det redan tre förutsägelsesannolikheter och så vidare. Vinstsannolikheten ökar i samma proportion: i fallet av två tips är den två gånger högre, i fallet av tre tips är den tre gånger högre osv. än för endast ett tips. Det hela har emellertid en enorm hake: varje tips kräver ytterligare pengar eftersom varje gång blir det en egen insats.
I grund och botten "tippas" alla matematiskt möjliga kombinationsspel "x" individuellt endast från ett visst antal evenemang "y". Därmed är det frågan om bara en "förkortad stavning" av många individuella kombinationsspel på en spelkupong som annars bör tippas individuellt.
Flera kombinationsspel (x av y)
Antal evenemang (Y) (x=1)
1 av y
(x=2)
2 av y
(x=3)
3 av y
(x=4)
4 av y
(x=5)
5 av y
(x=6)
6 av y
(x=7)
7 av y
(x=8)
8 av y
Max. antal tips
2 2 1             3
3 3 3 1           7
4 4 6 4 1         15
5 5 10 10 5 1       31
6 6 15 20 15 6 1     63
7 7 21 35 35 21 7 1   127
8 8 28 56 708 56 28 8 1 255
Tabellen ovan visar alla möjliga individuella och flera kombinationer för upp till 8 olika evenemang. Således kan du till exempel kryssa för tio olika tredubbla kombinationsspel för 5 spelevenemang (3 av 5) eller skapa femton olika fyrdubbla kombinationsspel för 6 spelevenemang (4 av 6). Om du vill satsa spel på alla möjliga spelkombinationer för 5 evenemang (2 av 5, 3 av 5, 4 av 5 och 5 av 5, plus individuella satsningar), måste du placera 31 olika satsningar och betala en insats 31 gånger.
Utbetalningskvoten för dessa 31 satsningar får därmed inte öka eftersom varje förutsägelse av de inlämnade tipsen alltid utvärderas individuellt och för varje förutsägelse finns det en total kvot enligt spelagentens kvotnyckel.

6.2. Allmän information om satsningen

Minimum per tips: 1 Euro
Max per tips: upp till 500 Euro, dvs. enligt avtalet eller vinnargränsen
Satsningen på ett enda spel uppgår i allmänhet till minst 1 euro. Maximal (tillåtet) insatsbelopp är begränsat, först av insatsgränsen (det högsta insatsbeloppet) per spel eller av vinstgränsen per sportspel (det högsta utbetalningsbeloppet) För ditt tips är den nedre gränsen effektiv. Insatsgränsen är som regel begränsad till 500,00 Euro per tips. Vid mindre sportevenemang accepteras som regel bara upp till 200 Euro per tips. Högre satsningar är möjliga på begäran och efter en särskild överenskommelse med speloperatör, dvs. spelorganisatören.
Vinstgränsen per spel, som för dig är den viktigaste, bestäms enligt speloperatörens Allmänna villkor och är beroende av sportevenemangets kvalitet, framträdande och kredibilitet. Om olika typer av sporter i ett spel tippas, beror vinstgränsen på respektive "sämre" typ av sport. Om vinstgränsen för en satsning till exempel uppgår till 10 000,00 Euro kan satsningsgränsen variera beroende på tipsens totala kvot (faktor). Om den totala kvoten för ett spel uppgår till 40 för 1, kan totalt 250 Euro satsas. Om den totala kvoten för ett spel uppgår, till exempel, till 400 för 1 kan maximalt endast 25 euro satsas. Den högsta totala kvoten för spelet anges alltid på spelkupongen som information för dig.

6.3. Vidare information

Detaljerad faktainformation om oddsen och sannolikheterna, liksom riskerna med enskilda hasardspelen och spelerbjudanden kan hittas på internet. Bortsett från detta kan du också skicka dina frågor till speloperatören.

7. Slutliga avtalsbestämmelser

7.1. Klagomål

Om en kund har ett klagomål kan man kontakta Speloperatören. Kontaktuppgifterna för kundsupport finns på webbplatserna och i spelbutikerna. Speloperatörens e-postadress är: [email protected]
Kunden kan lämna in klagomålet genom att använda kontaktformuläret på Speloperatörens webbplats (https://www.tipwin.se/sv/kontakt).
Klagomålet måste lämnas in i tid. Tipwin förbehåller sig rätten att välja vilken information som ska lämnas i klagomålet, men ställer inte upp kraven i form av vilken information som ska lämnas för att ett klagomål ska behandlas. Ett meddelande som sker inom två månader från det datum då kunden upptäckte felet anses ha inträffat i tid. Det kan finnas omständigheter som gör att tidsfristen för klagomål kan vara längre eller kortare än två månader och Tipwin förbehåller sig rätten att göra en sådan bedömning i varje enskilt fall.
 • Speloperatören kommer att ordna allt som krävs för att behandla ett klagomål omedelbart.
 • Om kunder av någon anledning inte är nöjda med hur Speloperatören behandlade ett klagomål kan man göra anspråk på den officiella spelmyndigheten i Sverige (Spelinspektionen), e-post: [email protected]

7.2. Slutbestämmelser

För dessa Villkor gäller Sveriges lagar. Parterna är underordnade till Sveriges jurisdiktion. Dessutom gäller lagarna där den lagliga transaktionen har trätt i kraft och kunden är under skyddet som hen är berättigad till enligt svensk lag.
Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara olaglig eller inte verkställbar ska de relevanta rättsliga bestämmelserna i det land där insatsens transaktion har avslutats tillämpas i stället för denna bestämmelse. Sådan bestämmelse ska brytas från dessa villkor och alla andra bestämmelser ska förbli i kraft och inte påverkade av sådant avgångsvärde.

7.3. Alternativa tvistlösningar

ODR-plattformen är en webbaserad plattform som utvecklas av Europeiska kommissionen. Målet är att hjälpa konsumenter och handlare att lösa sina avtalsenliga tvister om inköp av varor och tjänster online till en låg kostnad på ett enkelt och snabbt sätt.
ODR-plattformen tillåter konsumenter att lämna in sina tvister online på något av de 24 officiella språken i EU. ODR-plattformen överför tvisterna endast till de organ för kvalitetstvistlösning som meddelas av medlemsstaterna. Du hittar mer information genom att använda följande länk: http://ec.europa.eu/odr
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en offentlig myndighet som fungerar som en domstol. ARN har utsetts till det svenska ODR-institutet. Deras huvuduppgift är att opartiskt handlägga tvister mellan konsumenter och affärsoperatörer. Fordringar lämnas in av konsumenten. Du hittar mer information genom att använda följande länk: https://www.arn.se

7.4. Ikraftträdande

Dessa bestämmelser träder i kraft omedelbart efter offentliggörandet på Internet eller i rummen av respektive stationär distribution. Kunden är skyldig att känna till den nuvarande giltiga versionen av de Allmänna Villkoren. De Allmänna Villkoren publiceras på flera språk. Vid tvister eller skillnader mellan versionerna på olika språk ska den tyska versionen anses vara den rättsliga grunden.
Tipwin förbehåller sig rätten att ändra sina villkor vid ändringar i:
 • tekniska krav,
 • företagets policyer,
 • tillämpliga lagar och förordningar.
Alla ändringar av Villkoren måste överensstämma med tillämpliga lagar och regler. Kunderna måste under alla omständigheter informeras om de förändringar som sker innan de träder i kraft. Alla förändringar måste kommuniceras på ett tydligt sätt och på ett sätt som är förståeligt för kunderna.
Villkor i Versionen från 2021-03-30
 
Denna webbplats använder cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du denna policy. Mer information finns i sekretesspolicy.
Var god vänta...
Loading...